Arkiv for august, 2015

Den 1. september åbnes der op for en ny ansøgningsrunde til DPA/DMFF fælles støttepulje. Puljen er en 1-årig forsøgspulje, hvor du som medlem af enten DPA eller DMFF har mulighed for at søge støtte til et samarbejde mellem sangskriver og forlag fra henholdsvis DPA og DMFF.

Deadline for ansøgning er den 1. oktober kl. 12.00. Der åbnes op for ansøgning den 1. september.

Der kan søges støtte til forsøg på samarbejde mellem sangskriver og forlag via f.eks. sangskriver camps, etableret samarbejde eller promovering/repræsentation/salg via musikforlægger f.eks. på messer. Der skal være et link mellem et DPA-medlem og et DMFF-medlem, som sammen kan sende 1 ansøgning med projektet, der søges støtte til. Projektet må ikke være støttet/søgt støtte hos DPA’s eller DMFF’s andre legatpuljer.

Se mere om hvad der kan søges støtte til, og hvordan man søger på DPAs hjemmeside: www.dpa.org

Eventuelle spørgsmål til puljen kan rettes til bestyrelsesmedlem i DPA Tobias Stenkjær på tobias@dpa.org eller bestyrelsesmedlem i DMFF Finn Olafsson på fo@olafssongs.dk

DPA, DKF og DMFF inviterer alle KODAs medlemmer til medlemsmøde med DR den 31. august kl. 16.00

Husk tilmelding!

Kære medlemmer.

DR står for ca. 75 % af radiolytningen i Danmark og er derfor en afgørende spiller for KODAs medlemmer. Debatten om DR og den musik DR spiller – og navnlig ikke spiller – bølger ofte i de danske medier. Men nu får KODAs medlemmer mulighed for selv at spørge DR om, hvorfor DR gør, som de gør.

Man kan sige, at de udfordringer DR står overfor kan ligne de samme, som møder os sangskrivere og komponister: Brugerne kan vælge streaming, podcast og YouTube i stedet for DR – lige præcis som de selv kan sammensætte deres musikforbrug fra de mange digitale tjenester. Det kræver noget helt andet af os som musikskabere og af DR som musikformidler. Derfor inviterer de to komponistforeninger DPA og DKF sammen med DMFF til medlemsmøde for alle KODAs medlemmer, hvor du får mulighed for at møde:

  • Tine Smedegaard Andersen, Kulturdirektør
  • Christian Ottenheim, Redaktionschef for P3, P6 og P7
  • Tor Arnbjørn, Radiochef
  • Jakob Marstrand, Redaktionschef for P2 og P8
  • Kim Bohr, Chef for DRs orkestre og kor

Kom med dine spørgsmål til DR!

DR vil svare på medlemmernes spørgsmål og dele overvejelser om deres digitale og musikalske strategi og deres rolle som kuratorer. Og vi håber, I har mange spørgsmål parate.

Tid og sted

Mandag den 31. august kl. 16 – 19 i Lautrupsgade 9, 2100 København Ø

Der vil være lidt at spise og drikke undervejs.

Husk tilmelding

Send din tilmelding med dit fornavn og efternavn på mail til: tilmelding@dpa.org Tilmeldingsfrist er lørdag den 29. august kl. 12.00

OBS: Mødet er kun for KODA medlemmer.

Vi glæder os til at se jer!

 

Med venlig hilsen

Bent Sørensen, formand i DKF – Dansk Komponist Forening
Niels Mosumgaard, formand i DPA – Danske Populær Autorer
Ole Dreyer, formand i DMFF – Dansk Musikforlæggerforening

 

FOTO: DR/Bjarne Bergius Hermansen