Nyheder

DMFF støtter hver år et stort antal Spil Dansk koncerter og således også i år, hvor vi har støtte følgende spændende og alsidige koncerter:

Mandag den 26. oktober kl. 16.30 i Helligåndskirken, Kbh.
Sange fra Salmeskat II af Carina Wøhlk og Hans Ole Thers opført af Helligåndskirkens kor og Hans Ole Thers

Mandag den 26. oktober kl. 20.00 i salen, biblioteket på Rentemestervej, Kbh.
Det ny Tonefilmsorkester til lands, til vands – og til hest

Onsdag den 28. oktober kl. 17.00 på Bartof Station, Solbjergvej 3, Frederiksberg
Spil Dansk koncert med Svestar, Jonas Hunt Nørgaard og Marika Thinggaard Andersen

Torsdag den 29. oktober på Rådhuspladsen i København
Bjarne List Nissen – Spil Dansk fællessang på Rådhuspladsen

Torsdag den 29. oktober kl.10.00 på Herlev Hospital
Nanna Larsen og Karen S laver Walk Around Hospitalskoncert

Torsdag den 29. oktober kl. 16.30 i Rundetårn, København
Børnekoncert med Anders Jacobsens ”Univers på vers”

Torsdag den 29. oktober kl. 18.00 i Vesthhuset, Sorø
Peter Vesth med venner giver Spil Dansk koncert

Torsdag den 29. oktober kl. 20.00 på Kulturhuset Råhuset, Vesterbro
Ankerdatter crossover koncert med Lars Gade

Fredag den 30. oktober kl. 15.30 på JazzCup, Gothersgade 107, København
Spil Dansk koncert med Thomas Clausen Quintet

Fredag den 30. oktober kl. 17.00 på Metronomen, Frederiksberg
Spil Dansk koncert med Svestar, Jonas Hunt Nørgaard og Marika Thinggaard Andersen

Fredag den 30. oktober kl. 19.30 i Sankt Nikolai Kirke, Nakskov
Finn Olafsson, Michael Vogelius Larsen & Torsten Olafsson spiller Music from North Sealand

Fredag den 30. oktober på Kayak Bar, Kbh
Spil Dansk dobbeltkoncert med Ticktock og Battle

Lørdag den 31. oktober kl. 14.30 på JazzCup, Gothersgade 107, København
Spil Dansk koncert med Eliel Lazo Quintet

Lørdag den 31. oktober kl. 16 i Maribo Domkirke
Finn Olafsson, Michael Vogelius Larsen & Torsten Olafsson spiller Music from North Sealand

Lørdag den 31. oktober kl. 22 på Brass Monkey, København
The Tremolo Beer Gut spiller Halloween concert

Lørdag den 31. oktober kl. 22 på Mojo Blues Bar, København
Thorbjørn Risager and the Black Tornado

Søndag den 1. november i Jazzhouse, Kbh.
Spil Dansk koncert med Wafandes nye projekt Black Dylan

Samt Spil Dansk koncert med Oliver North Boy Choir sammen med Lea Hebbelstrup fra VognVogn og Kathrine von Seelen fra Boombox Hearts – tid og sted ikke helt fastlagt

Spil Dansk, DPA og DKF har udtaget et ungdomslandshold for musiktalenter. De 50 unge mødes med topprofessionelle sangskrivere, komponister og producere i og omkring Spil Dansk Ugen 26. oktober – 1. november.

”Vi booster talentet” er et enestående forsøg på at gøre noget for 50 af landets mest lysende musiktalenter, som er plukket fra musikskolerne. Det store projekt involverer både Spil Dansk, Dansk Komponist Forening (DKF), Danske Populær Autorer (DPA) og ikke færre end 25 musikalske mentorer. Samt fire musikkonservatorier, som åbner dørene for projektet.

”Mange taler om, at vi skal gøre noget for landets talenter, så vi kan fremtidssikre kvaliteten i dansk musik. Med ”Vi booster talentet” gør vi virkelig en konkret indsats. Idéen er, at vi om 10-20 år også skal kunne lytte til et bredt felt af kvalitetsnavne, som vi lige nu har i kraft af f.eks. Volbeat, Tina Dickow, Lukas Graham, Mew og Rasmus Seebach. Talenterne findes på landets musikskoler, og med ”Vi booster talentet” giver vi nu de mest lovende af dem mulighed for at dygtiggøre sig sammen med professionelle mentorer. Samtidig kan de unge danne nye netværk på tværs af landet. Skabende kunstnere har co-writet sig frem til stor kunst i mange år. Ingemann og Weyse samarbejdede f.eks. om en række morgen- og aftensalmer helt tilbage i 1837-1838. Med ”Vi booster talentet” opstår der også co-writing og ny dansk musik,” siger Ricco Victor, direktør for Spil Dansk.

Læs mere på Spildansk.dk

KODA oplyser i seneste nyhedsbrev, at der er godt nyt på septemberudbetalingen for den del af KODA-medlemmers afregning, der vedrører afspilninger på DAB.

Opgørelsen fra DR DAB for 2015 viser nemlig en markant stigning i værdien pr. afspilning på hele 69%, svarende til 7,20 kr pr. minut – mod 4,25,- kr. pr. minut i 2014.

Stigningen er først og fremmest et resultat af, at der er kommet flere lyttere på DAB.  Men også ændringer i DAB kanalernes profil spiller ind. Hvor DR DAB´s andel af den samlede radiopulje i 2014 udgjorde 23%, steg den i 2015 til 34%.

Det er ikke nogen hemmelighed, at afregningsniveauet for afspilninger på DAB igennem flere år har været kilde til frustration for mange medlemmer – og at der ligeså længe har været arbejdet med en revurdering af de gældende afregningsparametre for afspilninger påhenholdsvis DAB og FM. De nye tal er således godt nyt for udbetalingen for DAB, mens afregningen for afspilning på FM er faldet fra 36 kr. per minut i 2014 til 29 kr. per minut for musik i dagtimerne i 2015 (15 kr. per minut i nattetimerne).

September udbetalingen finder sted 16. september.

De to komponistforeninger DPA og DKF havde sammen med musikforlæggerforeningen DMFF inviteret alle Kodas medlemmer til debatmøde med DR mandag den 31. august. Og der var ingen tvivl om, at både DR, sangskrivere, komponister og musikforlæggere havde brug for at mødes.

– Både DR og sangskrivere har fælles udfordringer med synlighed på grund af den digitale virkelighed, indledte formand for DPA, Niels Mosumgaard, og takkede DR for at komme og de mange sangskrivere, komponister og forlæggere, der var mødt op.

DR’s kulturchef Tine Smedegaard Andersen takkede for invitationen og understregede, at DR var kommet for at lytte, og hun kunne fortælle, at DR vil afholde en række dialogmøder med dansk musikliv i løbet af efteråret og netop samme dag havde sendt et åbent brev til det danske musikliv.

Radiochef Tor Arnbjørn fortsatte den indledende runde med budskabet om, at DR gerne vil være noget for alle:
– Vi kan ikke spille alt, men alle skal opleve de får et relevant tilbud fra DR, var Arnbjørns pointe.

Redaktionschef for P3, P6 og P7 Christian Ottenheim gennemgik de forskellige kanalers profiler og forklarede, hvordan P3 arbejder med at spotte udvalgte kunstnere, som DR tror, kan blive relevante for mange lyttere, i stedet for at spille en masse forskellige kunstnere, men alligevel kunne Ottenheim vise, at DR spiller væsentligt mere forskellig musik end de kommercielle radioer.

I den fyldte sal trippede dem, der skaber musikken nu for at stille spørgsmål til DR’s panel, der ud over Smedegaard, Arnbjørn og Ottenheim, bestod af redaktionschef for P2 og P8 Jakob Marstrand, chef for DR’s orkestre og kor, Kim Bohr og redaktør Gustav Lützhøft.

Og der var mange spørgsmål, så moderator Katrine Nyland Sørensens talerliste voksede hastigt. Spørgsmålene kredsede dog meget om de samme 3-4 emner:

Stå ved jeres magt i dansk musikliv
Hvorfor vil DR ikke anerkende den magtfaktor, de er i dansk musikliv? En magt der blandt andet giver sig udslag ved, at sangskrivere sidder i deres studier og målretter deres sangskrivning efter, hvad de tror, har mulighed for at blive spillet på P3 og P4. Flere nævnte, at det er næsten håbløst at få booket koncerter og komme ud på større festivaler, hvis man ikke bliver spillet på de store kanaler.

Radiochef Tor Arnbjørn anerkendte, at DR har magt, men sagde også, at DR ikke kan spille al den musik, der er i landet og ikke kan tvinge lytterne til at lytte til noget.

Radioen skal være en ven – ikke en lukket fest
Sangskriver og producer Kenneth Bager rejste sig med både kritik og med gode ideer til DR, som han synes, skulle se at komme ud i miljøet, da han oplevede en forfladigelse i radioen de sidste tre år. Radioen plejede at være en ven, det er den ikke mere, sagde Kenneth med opfordring til, at DR får musikprogrammer igen med værter, der faktisk ved noget om musik.

Og Tor Arnbjørn medgav, at DR måske har været for lukkede, men understregede også, at mødet i dag netop var en fremstrakt hånd med ambitionen om at lukke mere op.

Nu begyndte de klassiske komponister at komme på banen, hvor Svend Hvidtfelt Nielsen spurgte ind til, hvor mange penge der var sat af til bestillingshonorarer. Her kunne Kim Bohr fortælle, at Symfoniorkesteret planlægger at bestille 2-3 værker i Danmark og et i udlandet. Og man havde overvejet at skabe en ny musikfestival – dette var dog blevet ved en overvejelse:
– Vi vil heller ikke være en damptromle over de allerede etablerede festivaler, så i stedet støtter og deltager vi i fx musikfestivaler som Pulsar, forklarede Kim Bohr om DR’s strategi for orkestre og kor.

DR skal overraske og udfordre
Komponist og formand for Dansk Komponist Forening, Bent Sørensen, erklærede sig enig med Kenneth Bager i, at radioværterne mangler viden om musik:
– Selvfølgelig har DR et stort ansvar for, at danskerne kan møde den musik, som de ikke troede, de kunne møde, understregede Bent Sørensen.

Kim Bohr understregede her, at det var vigtigt, at de mange sangskrivere ikke gik ud af rummet med følelsen af, at DR bare vil have så mange lyttere som muligt. – Vi vil gerne være noget for mange. Men det er vigtigt, at vi bliver ved med at udvikle radioen, så derfor er det godt, at vi mødes i dag.

Der er en bro, der skal bygges
Sangskriver og debattør Henrik Marstal kom med en af aftenens sidste forslag til DR, der udsprang fra den hvidbog som Statens Kunstfond fik udarbejdet i 2014. Her var anbefalingen, at DR skulle være mindre agerende og mere reagerende i det danske kulturliv og ikke mindst sikre en større gennemsigtighed.
http://www.dmff.dk/site/public/images/DR_mde.jpg
Efter en intens og vigtig debat takkede Niels Mosumgaard på vegne af DPA, DKF og DMFF og opfordrede til, at dialogen fortsatte for, som han sagde:
” … der er en bro, der skal bygges..”.

Se nyhed fra DR om:
http://www.dr.dk/om_dr/nyt+fra+dr/artikler/2015/08/31144053.htm

Hent DR’s brev til dansk musikliv

Hent hvidbog vedrørende DR’s rolle i det danske musikliv fra Statens Kunstfond
http://www.kunst.dk/fileadmin/_kunst2011/user_upload/Dokumenter/Musik/HVIDBOG_DRsRolleIDetDanskeMusikliv_Apr2014.pdf

Den 1. september åbnes der op for en ny ansøgningsrunde til DPA/DMFF fælles støttepulje. Puljen er en 1-årig forsøgspulje, hvor du som medlem af enten DPA eller DMFF har mulighed for at søge støtte til et samarbejde mellem sangskriver og forlag fra henholdsvis DPA og DMFF.

Deadline for ansøgning er den 1. oktober kl. 12.00. Der åbnes op for ansøgning den 1. september.

Der kan søges støtte til forsøg på samarbejde mellem sangskriver og forlag via f.eks. sangskriver camps, etableret samarbejde eller promovering/repræsentation/salg via musikforlægger f.eks. på messer. Der skal være et link mellem et DPA-medlem og et DMFF-medlem, som sammen kan sende 1 ansøgning med projektet, der søges støtte til. Projektet må ikke være støttet/søgt støtte hos DPA’s eller DMFF’s andre legatpuljer.

Se mere om hvad der kan søges støtte til, og hvordan man søger på DPAs hjemmeside: www.dpa.org

Eventuelle spørgsmål til puljen kan rettes til bestyrelsesmedlem i DPA Tobias Stenkjær på tobias@dpa.org eller bestyrelsesmedlem i DMFF Finn Olafsson på fo@olafssongs.dk

DPA, DKF og DMFF inviterer alle KODAs medlemmer til medlemsmøde med DR den 31. august kl. 16.00

Husk tilmelding!

Kære medlemmer.

DR står for ca. 75 % af radiolytningen i Danmark og er derfor en afgørende spiller for KODAs medlemmer. Debatten om DR og den musik DR spiller – og navnlig ikke spiller – bølger ofte i de danske medier. Men nu får KODAs medlemmer mulighed for selv at spørge DR om, hvorfor DR gør, som de gør.

Man kan sige, at de udfordringer DR står overfor kan ligne de samme, som møder os sangskrivere og komponister: Brugerne kan vælge streaming, podcast og YouTube i stedet for DR – lige præcis som de selv kan sammensætte deres musikforbrug fra de mange digitale tjenester. Det kræver noget helt andet af os som musikskabere og af DR som musikformidler. Derfor inviterer de to komponistforeninger DPA og DKF sammen med DMFF til medlemsmøde for alle KODAs medlemmer, hvor du får mulighed for at møde:

  • Tine Smedegaard Andersen, Kulturdirektør
  • Christian Ottenheim, Redaktionschef for P3, P6 og P7
  • Tor Arnbjørn, Radiochef
  • Jakob Marstrand, Redaktionschef for P2 og P8
  • Kim Bohr, Chef for DRs orkestre og kor

Kom med dine spørgsmål til DR!

DR vil svare på medlemmernes spørgsmål og dele overvejelser om deres digitale og musikalske strategi og deres rolle som kuratorer. Og vi håber, I har mange spørgsmål parate.

Tid og sted

Mandag den 31. august kl. 16 – 19 i Lautrupsgade 9, 2100 København Ø

Der vil være lidt at spise og drikke undervejs.

Husk tilmelding

Send din tilmelding med dit fornavn og efternavn på mail til: tilmelding@dpa.org Tilmeldingsfrist er lørdag den 29. august kl. 12.00

OBS: Mødet er kun for KODA medlemmer.

Vi glæder os til at se jer!

 

Med venlig hilsen

Bent Sørensen, formand i DKF – Dansk Komponist Forening
Niels Mosumgaard, formand i DPA – Danske Populær Autorer
Ole Dreyer, formand i DMFF – Dansk Musikforlæggerforening

 

FOTO: DR/Bjarne Bergius Hermansen

DR har udskrevet en konkurrence om at skrive en ny julesang. Vinderen bliver præmieret med 10.000 kr. og får sangen opført ved et stort TV-show den første søndag i advent. De 10 bedste julesange er planlagt til udgivelse af Wilhelm Hansen Musikforlag.

Deadline for indsendelse af sange er den 1. oktober. Husk at sangen skal egne sig til fællessang, skal være skrevet af dig selv og indsendes som video eller lydfil.

Læs mere om reglerne for konkurrencen her