Nyheder

Der er tre årlige ansøgningsdeadlines til de puljer, som Musikforlæggerne administrerer for Koda Kultur. Hidtil har det været den 1. maj, den 1. september og den 1. november. Men det har været et ønske at få bredt deadlines ud over hele året, så derfor vil fristerne bliver ændret fra og med 2022. De vil blive den 1. februar, den 15. maj og den 1. oktober.

Der vil lige inden jul blive åbnet op for 1. runde af støtteansøgninger til Kodas kulturelle midler med ansøgningsfrist den 1. februar 2022. Log ind med forlagets NemID i Onlinelegat: https://koda.onlinelegat.dk/brugerlogon.aspx?bruger Vi anbefaler, at du følger med på Musikforlæggernes Facebook-side, hvor der også annonceres, når der åbnes for ansøgninger m.m.

Samtidig er det blevet besluttet at slå de puljer sammen, som Musikforlæggerne administrerer, og hvor kun musikforlagsmedlemmer af Koda kan søge. Den nye pulje vil hedde Forlagspulje, og under den vil der så være forskellige formål, som man kan søge til, f.eks. Musikudgivelser, Nodeudgivelser, PR & Markedsføring, Rejselegat etc.

Bemærk følgende ved ansøgning:

 • Ud af de max. 10 ansøgninger, der kan indsendes pr. ansøgningsrunde, må der max. være 5 ansøgninger i puljen Musikudgivelser og max. 5 i puljen PR & Markedsføring
 • Nodeansøgninger tæller ikke med i de max. 10 ansøgninger pr. ansøgningsrunde

Husk også, at Koda Kultur altid skal krediteres ved anvendelsen af støtte. Koda Kultur logoet kan hentes på siden: https://kultur.koda.dk/logo/ Ved kreditering på de sociale medier benyttes #kodakultur. Når projektet er gennemført, og I uploader udgiftsbilag, skal I samtidig uploade kreditering af Koda Kultur. Det vælges i samme rullemenu, som I vælger Rapport for upload af regnskab og udgiftsbilag. I er velkomne til at rette henvendelse til Musikforlæggernes sekretariat på hanne@musikforlaeggerne.dk, hvis der er spørgsmål eller problemer. Hvis teknikken driller f.eks. i forbindelse med NemID login, bedes I kontakte Koda Kultur direkte, kodakultur@koda.dk

Der er nu åbnet op for 3. runde af støtteansøgninger til Kodas kulturelle midler med ansøgningsfrist den 1. november. Log ind med forlagets NemID i Onlinelegat: https://koda.onlinelegat.dk/brugerlogon.aspx?bruger 

Bemærk venligst følgende:

 • Ud af de max. 10 ansøgninger, der kan indsendes pr. ansøgningsrunde, må der max. være 5 ansøgninger i puljen Musikudgivelser og max. 5 i puljen PR & Markedsføring
 • Nodeansøgninger tæller ikke med i de max. 10 ansøgninger pr. ansøgningsrunde
 • Bemærk, at når I ansøger, så skal I krydse af under projektbeskrivelsen ud for to spørgsmål: dels kønsbalancen i jeres ansøgning og dels hvilket af de fire fokusområder i Kodas Kulturstrategi, som I mener jeres ansøgning mest rammer inden for

Husk også, at Koda Kultur altid skal krediteres ved anvendelsen af støtte. Koda Kultur logoet kan hentes på siden: https://kultur.koda.dk/logo/  Når projektet er gennemført, og I uploader udgiftsbilag, skal I samtidig uploade kreditering af Koda Kultur. Det vælges i samme rullemenu, som I vælger Rapport.

I er velkomne til at rette henvendelse til Musikforlæggernes sekkretariat på hanne@musikforlaeggerne.dk, hvis der er spørgsmål eller problemer. Hvis teknikken driller f.eks. i forbindelse med NemID login, bedes I kontakte Koda Kultur direkte, kodakultur@koda.dk 

Musikforlæggerne inviterer til det årlige seminar for danske musikforlag, der er forlagsmedlem af Koda. Det finder sted den 5. oktober på Fredensborg Store Kro.

Seminaret får igen et stærkt fagligt indhold:

Direktør, forfatter og autoriseret psykolog Thomas Geuken vil introducere os til fremtidsforskning. Hvorfor er fremtiden vigtig? Hvordan arbejder man professionelt med fremtiden som musikforlægger? Hvordan kommer vores samfund, forbrug og kultur m.m. til at se ud, og hvilke konsekvenser får det for musikforlæggere, og vores kunder og samarbejdsparter? Kan vi forblive relevante og værdiskabende?

Vi fortsætter debatten om kønsbalance og diversitet i musikbranchen, som vi tog hul på sidste år. Emma Holten vil holde et oplæg til diskussion. Emma Holten er feministisk aktivist, og har arbejdet bredt med inklusion og magt i erhvervslivet, bl.a. som medlem af DJØF’s ligestillingskomité. Hun vil snakke om, hvordan vi kan løfte det danske tabu om magt, og få en mere informeret samtale om mangfoldighed og forskellighed i arbejdslivet.  http://www.emmaholten.com/.

Marzio Schena, CEO ANote Music (Luxemburg) laver en keynote om investeringer i musikbranchen, med fokus på royalties, og ikke køb af rettigheder. https://anotemusic.com/

Der afsluttes med netværksmiddag om aftenen, som alle deltagere er inviteret til.

Seminaret er gratis og åbent for alle musikforlagsmedlemmer af Koda. Der man max. deltage 2 fra hvert musikforlag.

Tilmelding senest den 20. september til Hanne Christensen på hanne@musikforlaeggerne.dk // 26 81 88 92. Husk at oplyse eventuelle madpræferencer såsom allergi, vegetar etc.

Der er nu åbnet op for 2. runde af støtteansøgninger til Kodas kulturelle midler med ansøgningsfrist den 1. september. Log ind med forlagets NemID i Onlinelegat: https://koda.onlinelegat.dk/brugerlogon.aspx?bruger 

Bemærk venligst følgende:

 • Ud af de max. 10 ansøgninger, der kan indsendes pr. ansøgningsrunde, må der max. være 5 ansøgninger i puljen Musikudgivelser og max. 5 i puljen PR & Markedsføring
 • Nodeansøgninger tæller ikke med i de max. 10 ansøgninger pr. ansøgningsrunde
 • Bemærk, at når I ansøger, så skal I krydse af under projektbeskrivelsen ud for to spørgsmål: dels kønsbalancen i jeres ansøgning og dels hvilket af de fire fokusområder i Kodas Kulturstrategi, som I mener jeres ansøgning mest rammer inden for

Husk også, at Koda Kultur altid skal krediteres ved anvendelsen af støtte. Koda Kultur logoet kan hentes på siden: https://kultur.koda.dk/logo/  Når projektet er gennemført, og I uploader udgiftsbilag, skal I samtidig uploade kreditering af Koda Kultur. Det vælges i samme rullemenu, som I vælger Rapport.

I er velkomne til at rette henvendelse til Musikforlæggernes sekkretariat på hanne@musikforlaeggerne.dk, hvis der er spørgsmål eller problemer. Hvis teknikken driller f.eks. i forbindelse med NemID login, bedes I kontakte Koda Kultur direkte, kodakultur@koda.dk 

Alle forlagsmedlemmer af Koda inviteres til juridisk seminar, der afholdes online den 22. marts kl. 10.00 – 12.00 af Musikforlæggerne for Koda Kultur.

Seminaret kommer til at vende blikket ud mod verden. Musikforlæggerne har inviteret advokat Jens Krogh Petersen, partner i DLA Piper, til at holde oplæg om internationale artist- og komponistaftaler. Han vil også fortælle om buy-out aftaler i film- og TV produktioner, som hastigt er i vækst også på det lokale marked. Til slut vil han fortælle om salg af komponisternes kataloger, hvor de frasælger deres indtægter i en årrække frem i tiden, som der er en slags goldrush omkring netop nu. I forbindelse med sidstnævnte emne har Musikforlæggerne desuden inviteret Martin Folmann, Chef for Forlags- & medlemsservice i Koda, for at belyse det fra Kodas synsvinkel.

Seminaret holdes online, og deltagerne får tilsendt et link direkte. Seminaret er åbent for alle forlagsmedlemmer af Koda.

Tilmelding til Musikforlæggernes Sekretariat, hanne@musikforlaeggerne.dk senest den 18. marts.

Der er nu åbnet op for 3. runde af de kulturelle midler med ansøgningsfrist den 18. december. Log ind med forlagets NemID i Onlinelegat: https://koda.onlinelegat.dk/brugerlogon.aspx?bruger

Husk ændringerne, der blev indført ved 2. ansøgningsrunde:

 • Ud af de max. 10 ansøgninger, der kan indsendes pr. ansøgningsrunde, må der max. være 5 ansøgninger i puljen Musikudgivelser og max. 5 i puljen PR & Markedsføring
 • Nodeansøgninger tæller ikke med i de max. 10 ansøgninger pr. ansøgningsrunde.

Koda har vedtaget en kulturstrategi, som kan ses på Koda Kulturs hjemmeside: https://kultur.koda.dk/media/1265/kodas-kulturstrategi-2020-2022.pdf

Bevillingsudvalget vil derfor have fokus i bevillingerne på de fire indsatsområder, som strategien fremhæver: Mangfoldighed (kønsbalancen), Fremtidens musikbrugere og skabere, Talent & Elite, Eksport & Udvikling. Der opfordres derfor til at indsende ansøgninger, der rammer inden for et af de fire områder.

Bemærk, at når I ansøger, så skal I krydse af under projektbeskrivelsen, hvilket af de fire fokusområder, som I mener jeres ansøgning mest rammer inden for. Der kan kun sættes et kryds.

Husk også, at Koda Kultur altid skal krediteres ved anvendelsen af støtte. Koda Kultur logoet kan hentes på siden: https://kultur.koda.dk/logo/ Når projektet er gennemført, og I uploader udgiftsbilag, skal I samtidig uploade kreditering af Koda Kultur. Det vælges i samme rullemenu, som I vælger Rapport.

Bevillingsmødet for 3. og sidste runde i 2020 finder sted i uge 2, så senest i starten af uge 3 vil I få besked om denne rundes bevillinger og afslag. Som altid er I velkomne til at rette henvendelse til Musikforlæggernes Sekretariat på hanne@musikforlaeggerne.dk, hvis der spørgsmål eller problemer. Hvis teknikken driller f.eks. i forbindelse med NemID login, så bedes I kontakte Koda Kultur direkte, kodakultur@koda.dk

Der er nu åbent for ansøgninger til de puljer under Koda Kultur, som Musikforlæggerne administrerer. Bemærk at det er musikforlag, der kan søge støtte fra Musikforlæggernes puljer, undtagen puljen ’Koncertvirksomhed, tour support og festivals’, hvor også festivals- og koncertarrangører kan søge. Ansøgningsfrist til årets 1. runde er den 1. maj.

Gå ind på https://kultur.kampagne.koda.dk/ for at ansøge. Her kan du også se mere info om de forskellige puljer og vælge den, som passer med din ansøgning.

Bemærk at der er to ændringer i forhold til sidste ansøgningsrunde:

 1. Under ”Ophavsmænd” er der tilføjet et ekstra felt, hvor der skal oplyses, hvordan forlaget repræsenterer den involverede ophavsmand.
 2. Forlagspræsentationen, som skal uploades under ”Bilag” sammen med en af ansøgningerne ved hver ansøgningsrunde, skal indeholde følgende:
  a. Beskriv forlaget og dets forretning
  b. Arbejder forlaget primært med fokus på Danmark eller internationalt?
  c. Hvordan håndterer forlaget sine rettigheder udenfor Danmark?
  d. Hvad er forlagets indtægtskilder?

Støder du på problemer undervejs eller har spørgsmål til ansøgningsmodulet, er du altid velkommen til at rette henvendelse til Musikforlæggernes Sekretariat på hanne@musikforlaeggerne.dk eller ring på 26818892.

INVITATION TIL

Musikforlæggernes seminar den 30. september 2019, Gl. Skovridergaard, Marienlundsvej 36, 8600 Silkeborg

Bemærk at seminaret er åbent for alle forlagsmedlemmer af Koda. Tilmelding sker til hanne@musikforlaeggerne.dk senest den 12. september. Deltagelse er gratis, og der kan max. deltage 2 personer fra hvert forlag.

Dagsorden

Mandag den 30. september

Kl. 09.30 – 10.00:      

 • Ankomst, kaffe og rundstykker

Kl. 10.00 – 13.00:      

 • Velkomst ved Musikforlæggernes formand Ole Dreyer, herunder seneste nyt fra Musikforlæggerne
 • Copydan Tekst & Node, kopiering og fordeling. Oplæg ved Vibeke Andersen, afdelingschef og Stefan Eland Kristensen, vicedirektør i Copydan Tekst & Node
 • Copydan Verdens TV, indkassering, afregning og fremtiden. Oplæg ved Jacob Graff Hedebrink, adm. direktør i Copydan Verdens TV
 • TV i fremtiden. Oplæg ved Keld Reinicke. Keld Reinicke har medvirket til opstarten af DR2, TV 2 ZULU og TV 2 Charlie. Reinicke arbejder i dag med strategisk udvikling inden for digitalt indhold. Derudover producerer og udvikler han tv-koncepter, som udviklingschef for et mindre selskab, der bl.a. står bag TV2s “Natholdet” og underviser på Den Danske Filmskole, primært i amerikanske tv-serier.

Kl. 13.00 – 14.00:      

 • Frokost og frisk luft

Kl. 14.00 – 17.00:

 • Jakob Sørensen, The Bank, fortæller om den nye Eliteuddannelse i Sangskrivning
 • ”Let’s Talk A.I. & Algorithms”. Oplæg ved Scott Cohen. Scott Cohen har i en lang årrække arbejdet som direktør i The Orchard, en af verdens første og største digitale distributører af musik. Nu er han Chief Innovation Officer, Recorded Music, Warner Music Group og bor og arbejder i London.
 • Oplæg ved Stein Bjelland, norsk Musikentreprenør. Stein Bjelland er en kulturel iværksætter og music business konsulent. Stein driver nu Stein70000, hans eget konsulentfirma inden for musik og kunst. Der har han beskæftiget sig med modkultur og iværksætteri inden for musik- og kunstbranchen de sidste 15 år og arbejdet tæt sammen med forskellige organisationer, virksomheder, kunstnere og institutioner om innovation og iværksætteri inden for den kulturelle sektor. Mellem 2008-2013 var han medstifter og præsident for det norske produktions- og managementfirma Great Moments og arbejdede med kunstnere som Kvelertak og Purified In Blood. Stein er formand for Audio and Visual-fonden af ​​Kulturministeriet i Norge. Han fungerer også som leder af bestyrelsen for Kunsthall Stavanger og som medlem af Stavanger Symphony Orchestras bestyrelse. Han underviser regelmæssigt på New York University og norske universiteter. Han bor i både Brooklyn og Stavanger.

Kl. 17.00 – 19.00:

 • Promenade, passiar og afslapning

Kl. 19.00 – 19.30:

 • Velkomstdrink

Kl. 19.30:

 • Middag efterfulgt af kaffe med sødt

Der er mulighed for at overnatte på Gl. Skovridergaard efter seminariet, men pga. begrænsede antal værelser er det efter først-til-mølle-princippet.

 

 Og de nominerede er…

Den 30. april 2019 uddeler Musikforlæggerne i Danmark Carl Priserne for syvende gang. Det foregår i år i H.C. Andersen Slottet i Tivoli med Per Vers som konferencier.

Carl Prisen hædrer danske komponister, sangskrivere og tekstforfattere inden for alle musikgenrer – lige fra klassisk til pop til børnemusik og filmmusik. Hvor andre musikpriser især hylder de udøvende artister sætter Carl Prisen fokus på selve grundstoffet i musikbranchen: det at komponere og skrive sange og sangtekster.

Dét initiativ har vist sig at møde stor opbakning i alle grene af musikbranchen og her, syv år efter uddelingen af de første priser, står Carl Prisen i dag som en vigtig og anerkendt udmærkelse, der bliver modtaget med stolthed og respekt.

Prisen er kommet for at blive og det har været en kæmpe fornøjelse for Musikforlæggerne i Danmark at se, hvordan de nominerede kunstnere, i højere og højere grad, har følt sig beærede over at være med i opløbet. Her et par udpluk af citater fra tidligere års vindere:

Anne Linnet, Musikforlæggernes Æresprismodtager 2018:
”Den her pris udmærker sig ved, at den er favnende, og den er jo opkaldt efter Carl Nielsen – der er så meget prestige i den! Det er virkelig en varm anerkendelse af hele mit virke.”

Bent Sørensen, Carl Pris modtager i kategorierne Årets klassiske komponist – stort ensemble og Årets internationale succes 2018:

”Jeg synes, musiklivet har brug for de her events, hvor hele musiklivet er samlet på tværs af genrer. Det kan Carl Prisen, og det synes jeg er helt vildt fint”.

Lukas Forchhammer fra Lukas Graham, Carl Pris modtager i kategorien Årets internationale succes 2017:
”Carl Prisen er en dejlig dansk prisfest. Der bliver sagt skål fra scenen og man får lov til at drikke en bajer. Det gør man altså ikke til Grammy Awards! Tusind tak for prisen!”.

Der vil blive uddelt i alt 15 priser, heriblandt Årets Talentpris & Musikforlæggernes Ærespris, som begge er sponsoreret med 30.000 kroner af Tuborgfondet. Alle Carl Pris-modtagere får, hvad Æresprismodtager i 2014, Bent Fabricius-Bjerre, kalder for “musikbranchens fornemste trofæ”.

Æresprisen gives til en person, der har betydet noget særligt for dansk musikliv, og som har haft særligt fokus på arbejdet med danske komponister og tekstforfattere, eller som selv er en enestående skabende kunstner. Med æren følger som sagt 30.000 kroner, som prismodtageren overdrager til en talentfuld skabende kunstner efter eget valg.

De Nominerede til Carl Prisen 2019:

Årets Komponist Inden For Pop
• CHINAH (Fine Glindvad Jensen, Simon Kjær Lauridsen, Simon Lars Gustav Andersson) for albummet ”Anyone”
• Nicklas Sahl og Birk Storm for albummet ”Planets”
• Lukas Graham (Lukas Forchhammer, Stefan Forrest, Morten Ristorp, Morten Pilegaard) for albummet ”The Purple Album”.

Årets Producer
• Emil Falk som producer og co-writer på numre af Thomas Helmig, Hugo Helmig, Thøger Dixgaard m.fl.
• Jonas Jeberg som producer og co-writer på numre af Panic! At the Disco, Kodaline, Hayley Kiyoko, Felix Jaehn.
• Jeppe Pilgaard som producer og co-writer på numre af Clara, Elisha, m.fl.

Årets Komponist Inden For Rock
• The Minds of 99 (Niels Brandt, Anders Folke Larsen, Asger Wissing, Jacob Bech-Hansen, Louis Clausen) for albummet ”Solkongen (Del 2)”.
• Kjartan Arngrim (Folkeklubben) for albummet ”Sort Tulipan”.
• Iceage (Dan Kjær Nielsen, Jakob Tvilling Pless, Elias Bender Rønnenfelt, Johan Suurballe Wieth) for albummet ”Beyondless”.

Årets Komponist Inden For Jazz
• Jakob Bro for albummet ”Returnings”.
• Peter Bruun for albummet ”Vernacular Avant-Garde”.
• Steen Rasmussen for albummet ”Canta”.

Årets Komponist Inden For Roots
• Eik Octobre for EP’en ”This Is How It Feels Now”.
• Trio Mio (Kristine Heebøll, Peter Rosendal, Jens Ulvsand) for albummet ”Polyglot Pike”.
• Kalaha (Emil De Waal, Niclas Knudsen, Jens Berents Christiansen, Mikael Elkjær) for EP’en ”Mama Ngoma”.

Årets Komponist Inden For Score
• Daniel Fält, Marie Keis Uhre og Katinka Bjerregaard for sangene i DR Ramasjang serien ”Oda Omvendt”.
• AV AV AV (August Fenger Janson, Martin Skovbjerg, Anders Dixen) for score til Netflix serien ”The Rain” og spillefilmen ”Brakland”
• Jonas Colstrup for score til filmen ”False Confessions”.

Årets Komponist Inden For Børnemusik
• Kirsten Juul Seidenfaden for sangene i udgivelsen ”Den Mørke Vind” til tekster af Cecilie Eken.
• Hugi Gudmundsson for musikken til børneoperaen ”Vølvens Dom” med libretto af Lene Vestergård.
• Stine Michel for ”Den Lille Prins” – en musikfortælling frit efter Antoine de Saint – Exupéry.

Årets Tekstforfatter
• Nikolaj Zeuthen (Skammens Vogn) for albummet ”Musik og Drøm”.
• Peter Sommer for albummet ”Elskede At Drømme, Drømmer Om At Elske”.
• Thorbjørn Radisch Bredkjær alias Bisse for albummet ”Tanmaurk”.

Årets Talentpris
• Nicklas Sahl
• Jada
• Kwamie Liv

Årets Sang
• Peter Sommer – ”Elskede At Drømme, Drømmer Om At Elske”.
• The Minds of 99 – ”Alle Skuffer Over Tid”
• Lukas Graham – ”Love Someone”

Årets Internationale Succes
• Thomas Troelsen
• Iceage
• Dreamer’s Cirkus

Årets Klassiske Komponist – Stort Ensemble
• Thomas Agerfeldt Olesen for ”Weihnachtsoratorium”.
• Kasper Rofelt for cellokoncerten ”Night Phase”.
• Martin Stauning for værket ”Liminality”.

Årets Klassiske Komponist – Lille Ensemble
• Bent Sørensen for værket ”Dancers And Disappearance”.
• Louise Alenius for værket ”Rite Of Nothing”.
• Line Tjørnhøj for værket ”Entmenscht – An Artwork Of Our Time”.

Ud over disse kategorier uddeles der en Carl Pris til Årets mest spillede sang samt Musikforlæggernes Ærespris.

Bestyrelsesformand for Musikforlæggerne i Danmark, Ole Dreyer, udtaler:

”Det er fantastisk, at se Carl Prisen vokse i respekt og omdømme år for år, og at der hvert eneste år er nominerede fra de bredeste aspekter i musikbranchen i Danmark. Dét er netop et udtryk for Musikforlæggernes rækkevidde i dagligdagen. I år strækker vi os over kompositioner og tekster af bl.a. Iceage, Lukas Graham, Kasper Rofelt, Louise Alenius, Kalaha, Jakob Bro, Bent Sørensen, Peter Sommer til Jonas Jeberg og China.”

  Carl Prisen arrangeres af Musikforlæggerne i Danmark med støtte fra Kodas Kulturelle Midler og Tuborgfondet

Så åbnes der op for ansøgninger til 3. og sidste ansøgningsrunde hos Musikforlæggerne.  Ansøgningsdeadline er den 18. december 2018.

Alle Kodas musikforlagsmedlemmer kan søge om støtte fra Kodas kulturelle midler gennem Musikforlæggerne, som forvalter puljen for musikforlag.

Musikforlagene kan søge til projekter med tilknyttede ophavsmænd og til musikforlagenes egne projekter. Der kan blandt andet søges til:
• Produktion, udgivelse og/eller distribution af musikudgivelser
• Produktion af noder
• Rejselegater
• Musikeksport
• Deltagelse i messer og udstillinger
• Sangskriver-camps og workshops
• Koncertvirksomhed
• Kursusvirksomhed, der skal give større forståelse af musikindustrien
• PR-virksomhed, herunder også musikvideo

Bemærk at der ydes ikke støtte til genoptryk af noder, hardware/udstyr, forplejning eller administrativ assistance.

Bemærk også at der ændringer i retningslinjerne for ansøgning fra Musikforlæggernes andel af Kodas kulturelle midler siden sidste ansøgningsrunde, så læs dem gerne her inden ansøgningsskemaet udfyldes.

Ansøgningsskema som pdf fil kan hentes her.
Ønsker I ansøgningsskemaet som Wordfil eller har I spørgsmål, så henvend jer til Musikforlæggernes sekretariat på tlf. 70 20 62 18 eller hanne@musikforlaeggerne.dk

Svar på ansøgninger til 3. runde kan forventes i uge 2.