Nyheder

Årets prisfest afholdes mandag d. 23. August

Musikforlæggerne i Danmark afholder for niende gang Carl Prisen. Årets prisfest løber af stablen mandag den 23. august fra kl. 12-17 i Axelborg Salen overfor Tivoli, hvor slagets gang igen bliver håndholdt af den altid veloplagte konferencier Per Vers. Sidste års prisuddeling i Axelborg Salen var yderst vellykket, og den medfølgende store pressedækning har givet fornyet bevågenhed om Carls Prisens betydning, og sat et stærkt fokus på værdien af komponister og sangskriveres arbejde, og deres samarbejde med musikforlag.

Carl Prisen hædrer danske komponister, sangskrivere og tekstforfattere inden for alle genrer – lige fra klassisk til pop og børnemusik. Der uddeles 15 priser, herunder Talentprisen og

Musikforlæggernes Ærespris. Talentprisen gives til årets mest iøjnefaldende talent og ledsages af et kontant beløb fra Tuborgfondet på 30.000 kr. Æresprisen gives til en komponist eller brancheperson, der har gjort noget særligt for musikken igennem en årrække. Den ærefulde pris ledsages af kontant beløb på 30.000 kr fra Tuborgfondet, som skal videregives til et særligt talent, som vedkommende mener fortjener et skulderklap.

I 2020 tilfaldt æresprisen til sangeren, komponisten og musikmentoren Hanne Boel, som gav de 30.000 kr.  videre til den talentfulde sanger og sangskriver M. Rexen. Tidligere års æresprismodtagere har været Anne Linnet, Bent Fabricius-Bjerre, Poul Bruun, Jan Sneum, Per Nørgård, Tine Birger Christensen og Peter Ingemann.

Siden 2013 har Carl Prisen formået at markere sig som en vigtig pris for sangskrivere, teskstforfattere og komponister, samt i den danske musikbranche generelt. Musikforlæggerne sætter med Carl Prisen fokus på selve grundstoffet i musikbranchen: det at komponere og forfatte musik og sangtekster.

Det har vist sig at møde stor opbakning i alle grene af branchen. Og selv for de komponister, der også er udøvende, er det forbundet med en særlig stolthed at blive hædret for sine evner som skaber af musik og tekst. Hanne Boels sagde sidste år, efter at have modtaget Musikforlæggernes Ærespris:

“At blive tildelt en pris som denne er noget, jeg fuldkommen havde glemt eksisterede i denne verden, i alle tilfælde til mig. Så jeg blev først paf, så glad og stolt og senere eftertænksom, da jeg kan fornemme, at jeg modtager denne “Carl” for mit virke på mere end en front og derfor lige måtte en tur ned ad mindernes sti. Det føles godt, og jeg er meget taknemmelig for at modtage denne hæder og dette skulderklap.“

Lige nu skal juryerne i gang med det store arbejde, og de nominerede forventes offentliggjort primo August 2021. Følgende priser er i spil:

ÅRETS KLASSISKE KOMPONIST – Stort ensemble

ÅRETS KLASSISKE KOMPONIST – Lille ensemble

ÅRETS KOMPONIST – Score

ÅRETS KOMPONIST – Roots

ÅRETS KOMPONIST – Jazz

ÅRETS TALENT (Sponsoreret af Tuborgfondet)

ÅRETS TEKSTFORFATTER

ÅRETS PRODUCER         

ÅRETS KOMPONIST – Børnemusik

ÅRETS KOMPONIST – Pop

ÅRETS KOMPONIST – Rock

ÅRETS INTERNATIONALE SUCCES

ÅRETS MEST SPILLEDE SANG

ÅRETS SANG

MUSIKFORLÆGGERNES ÆRESPRIS (Sponsoreret af Tuborgfondet)

Se desuden highlights fra Carl Prisen 2020 her:
https://www.facebook.com/carlprisen/videos/2822737801159002

Med venlig hilsen,

Musikforlæggerne i Danmark

For yderligere information kontakt venligst pressekonsulent

Frederik Schnoor på 26 23 60 31  / info@deluxe-music.dk

Musikforlæggerne, Hanne Christensen

26 81 88 92 / hanne@musikforlaeggerne.dk

www.musikforlaeggerne.dk

Carl Prisen er muliggjort gennem støtte fra

 Koda Kultur og Tuborgfondet

Tydelige kønsbestemte indtægtsforskelle i musikbranchen får nu fem musikorganisationer til sammen at arbejde imod bedre balance frem mod 2030. Med 10 kønsbalancemål går organisationerne for første gang sammen om en fælles indsats for at gøre noget ved den skæve balance, der på mange områder præger musikbranchen. 

De fem organisationer er enige om, at der er behov for at omsætte gode intentioner til handling nu, og kønsbalancemålene er et forsøg på at sætte kursen for de handlinger. Samtidig ønsker de skabe lige og trygge arbejdsvilkår for alle og at gøre op med en usund branchekultur. Der findes ikke én enkelt løsning på at skabe bedre balance mellem køn. Det kræver mange tiltag inden for mange forskellige områder, der alle har indflydelse på hinanden. 

De 10 mål handler om kønsbalance inden for konkrete områder som musikuddannelse, løn, gatekeeperfunktion og programlægning, men også i forhold til den kultur der præger dele af branchen og skaber grobund for strukturel sexisme. De lægger sig op ad FNs Verdensmål nummer 5 om ligestilling. De 10 mål, organisationerne vil arbejde med frem imod 2030, er:

o   I 2030 skal der være bedre kønsbalance i optag på konservatoriernes forskellige uddannelseslinjer

o   I 2030 afspejler programlægning og kuratering af musik til danske koncertsale, festivaler, spillesteder og statsstøttet radio intentionen om balance mellem køn

o   I 2030 skal der være lige repræsentation af køn blandt gatekeepere i den danske musikbranche 

o   I 2030 skal der være lige løn for lige arbejde i musikbranchen

o   I 2030 skal der være en løsning, hvor alle uanset køn kan gå på barsel på lige fod i musikfaget

o   I 2030 er der flere forskellige rollemodeller i musikbranchen, så alle, der drømmer om at arbejde med musik, så vidt muligt kan få øje på en musikalsk rollemodel, de kan spejle sig i

o   I 2030 er det en selvfølge, at alle musikere og komponister vurderes på deres musik og kompetencer frem for deres køn

o   I 2030 følger alle statsstøttede musikinstitutioner og så vidt muligt private musikaktører etiske regler – et code of conduct – for diversitet

o   I 2030 er det en selvfølge, at alle aktører i musikbranchen hvert år fortæller, hvad de gør eller ikke gør, for at rykke på balancen f.eks. ved at aflægge diversitetsregnskab  

o   I 2030 går kurven mod balance i musikbranchen på alle parametre den rigtige vej

De fem organisationer inviterer til bredt samarbejde i hele musikbranchen og mener, at en fælles indsats og samarbejde på tværs af branchen er afgørende, ligesom det er afgørende med opbakning til fælles mål, sådan at branchen forpligter sig sammen. Med initiativet ønsker de at starte en dialog om, hvad andre i musikbranchen mener at kunne bidrage med i forhold til at skabe lige muligheder og lige vilkår for alle i branchen uanset køn. 

Vi har i de sidste 20 år snakket om at gøre noget ved de markante kønsforskelle i musikbranchen, men meget lidt er sket. Nu er det tid til at handling. Vi har en struktur lige nu, som er dysfunktionel, og derfor er det fedt, at vi kan stå sammen på tværs af organisationerne og sige: Vi kan gøre noget ved det. Dét er det her, vi vil arbejde hen imod,” siger Anna Lidell, forkvinde for komponister og sangskrivere i DJBFA.

At kvinder i musikbranchen tjener markant mindre end deres mandlige kolleger fremgår af tal fra en undersøgelse, Mandag Morgen har lavet for organisationerne med henblik på at kortlægge arbejdsforholdene i branchen. Rapporten dokumenterer tydelige forskelle i indtjening mellem mænd og kvinder. Kvindelige musikere og komponister er særligt placeret i de laveste indkomstintervaller, mens mændene fylder i toppen. For eksempel har 18% af mændene en bruttoindkomst på mere end 500.000, mens det samme er tilfældet for kun 9% af kvinderne. Kvinders medianindkomst ligger på højst 299.000, hvor mændenes ligger på 349.999 kroner. 

Om effekten af en målrettet indsats udtaler komponist og formand for Dansk Komponistforening, Bent Sørensen, ”I mine øjne er det store mål, at vi i 2030 ikke snakker om det mere. At vi har ændret vores bevidsthed, så det falder os naturligt, ligesom vi har set på andre områder. For tyve år siden sad man og røg på restauranter, det var en del af vores måde at eksistere på. Men hvis man i dag går ind på en restaurant eller i et privat hjem og tænder sin pibe, så er det jo en fuldstændig off måde at være på. Så jeg håber, at hensynet til ligestilling og diversitet bliver en lige så naturlig del af vores måde at agere på”.

Bag de fælles mål står: DAF (Dansk Artist Forbund), DJBFA (Danske Jazz-, Beat- og Folkemusik Autorer), DKF (Dansk Komponistforening), DPA (Danske Populær Autorer) og Musikforlæggerne i Danmark. 

Årets prisfest løber af stablen tirsdag den 30. april fra kl. 12-17 i H. C. Andersen Slottet i Tivoli, hvor slagets gang i år bliver ført af konferencier Per Vers.

Carl Prisen hædrer danske komponister, sangskrivere og tekstforfattere inden for alle genrer – lige fra klassisk til pop og børnemusik. Der uddeles 15 priser, herunder Talentprisen og Musikforlæggernes Ærespris, der gives til en komponist eller brancheperson, der har gjort noget særligt for musikken. Begge priser ledsages af en check på 30.000 kroner fra Tuborgfondet og æresprismodtageren skal give sin check videre til et talent, som vedkommende mener fortjener et skulderklap.

I 2018 var det komponist, sanger og musiker Anne Linnet som gav sin check videre til Jeanett Albeck. Tidligere års æresprismodtagere har været komponist Bent Fabricius-Bjerre, producer Poul Bruun, radiomanden Jan Sneum, komponist Per Nørgård og rockrevisor Peter Ingemann.

På syv år har Carl Prisen formået at markere sig som en vigtig pris for sangskrivere og komponister og i den danske musikbranche generelt. Musikforlæggerne sætter med Carl Prisen fokus på selve grundstoffet i musikbranchen: det at komponere og forfatte musik og sangtekster.

Det har vist sig at møde stor opbakning i alle grene af branchen. Og selv for de komponister, der også er udøvende, er det forbundet med en særlig stolthed at blive hædret for sine evner som skaber af musik og tekst. Her er et par udtalelser fra tidligere års Carl Pris-modtagere:

Anne Linnet, Carl Æresprismodtager 2018:
”Den her pris udmærker sig ved at den er favnende og den er jo opkaldt efter Carl Nielsen – der er så meget prestige i den! Det er virkelig en varm anerkendelse af hele mit virke.”

Bent Sørensen, Carl Pris modtager i kategorien årets klassiske komponist – stort ensemble og modtager af årets internationale succes 2018:
”Jeg synes musiklivet har brug for de her events, hvor hele musiklivet er samlet på tværs af genrer. Det kan Carl Prisen og det synes jeg er helt vildt fint”.

Lukas Graham, Carl Pris modtager i kategorien årets internationale succes 2017:
”Carl Prisen er en dejlig dansk prisfest. Der bliver sagt skål fra scenen og man får lov til at drikke en bajer. Det gør man altså ikke til Grammy Awards! Tusind tak for prisen!”.

Niels Skousen, Carl Pris-modtager inden for tekst-kategorien 2015
”Jeg blev meget rørt over at modtage Carl prisen som årets tekstforfatter 2015. At blive belønnet for det som jeg har arbejdet med i så mange år, den genre, hvor ordet bliver levende i musikken – det var en stor ære.”

Kira Skov, Carl Pris modtager i kategorien årets tekstforfatter 2014: 
“For os der arbejder professionelt med vores sangskrivning, er det særligt betydningsfuldt at modtage en pris, som har dette som sin primære fokus.”

Jonas Struck, Carl Pris modtager inden for score kategorien 2016:
”Carl Prisen er vigtig fordi den gives af musikforlæggerne og så er det en jury, der har ørene skruet rigtig godt på. Den anerkendelse betyder sindssyg meget for mig og jeg er mega stolt over at have vundet.”

En tidligere Æresprismodtager slog desuden hovedet på sømmet efter han modtog prisen i 2014:

Bent Fabricius-Bjerre, Carl Æresprismodtager 2014:
”Carl Prisen fortjener virkelig at få samme status som Bodil er for filmbranchen og som Reumert er for teaterbranchen, det burde fremover blive musikbranchen bedste trofæ.”

Lige nu er juryerne i fuld gang med arbejdet, og de nominerede forventes offentliggjort i midten af marts. Igen i år vil der blive uddelt priser i følgende kategorier:

ÅRETS KLASSISKE KOMPONIST – Stort ensemble
ÅRETS KLASSISKE KOMPONIST – Lille ensemble
ÅRETS KOMPONIST – Score
ÅRETS KOMPONIST – Roots
ÅRETS KOMPONIST – Jazz
ÅRETS TALENT (Sponsoreret af Tuborgfondet)
ÅRETS TEKSTFORFATTER
ÅRETS PRODUCER 
ÅRETS KOMPONIST – Børnemusik
ÅRETS KOMPONIST – Pop
ÅRETS KOMPONIST – Rock
ÅRETS INTERNATIONALE SUCCES
ÅRETS MEST SPILLEDE SANG
ÅRETS SANG
MUSIKFORLÆGGERNES ÆRESPRIS (Sponsoreret af Tuborgfondet)

CARL PRISEN ER MULIGGJORT MED STØTTE FRA KODA KULTUR

Vi glæder os til Carl Prisen 2019!