KODA indgår aftale med Apple Music

KODA indgår aftale med Apple Music

Efter længere tids forhandling har KODA indgået en aftale med Apple, der på flere måder repræsenterer et fremskridt i streamingtjenesters betaling for brug af musik. Apple lancerer i dag musikstreamingtjenesten Apple Music og tilbyder i det første år en gratis introduktionsperiode på tre måneder, men opererer ellers ikke med en gratisdel af tjenesten. Musikkens rettighedshavere kompenseres med en betaling pr. stream også i gratisperioden, og KODA har forhandlet sig frem til en højere sats end de normale 12 %.

Læs mere på KODAs hjemmeside