Ny ansøgningsrunde til DPA/DMFF fælles støttepulje

Ny ansøgningsrunde til DPA/DMFF fælles støttepulje

Den 1. september åbnes der op for en ny ansøgningsrunde til DPA/DMFF fælles støttepulje. Puljen er en 1-årig forsøgspulje, hvor du som medlem af enten DPA eller DMFF har mulighed for at søge støtte til et samarbejde mellem sangskriver og forlag fra henholdsvis DPA og DMFF.

Deadline for ansøgning er den 1. oktober kl. 12.00. Der åbnes op for ansøgning den 1. september.

Der kan søges støtte til forsøg på samarbejde mellem sangskriver og forlag via f.eks. sangskriver camps, etableret samarbejde eller promovering/repræsentation/salg via musikforlægger f.eks. på messer. Der skal være et link mellem et DPA-medlem og et DMFF-medlem, som sammen kan sende 1 ansøgning med projektet, der søges støtte til. Projektet må ikke være støttet/søgt støtte hos DPA’s eller DMFF’s andre legatpuljer.

Se mere om hvad der kan søges støtte til, og hvordan man søger på DPAs hjemmeside: www.dpa.org

Eventuelle spørgsmål til puljen kan rettes til bestyrelsesmedlem i DPA Tobias Stenkjær på tobias@dpa.org eller bestyrelsesmedlem i DMFF Finn Olafsson på fo@olafssongs.dk