Nyheder

Der er nu åbnet op for 3. runde af de kulturelle midler med ansøgningsfrist den 18. december. Log ind med forlagets NemID i Onlinelegat: https://koda.onlinelegat.dk/brugerlogon.aspx?bruger

Husk ændringerne, der blev indført ved 2. ansøgningsrunde:

 • Ud af de max. 10 ansøgninger, der kan indsendes pr. ansøgningsrunde, må der max. være 5 ansøgninger i puljen Musikudgivelser og max. 5 i puljen PR & Markedsføring
 • Nodeansøgninger tæller ikke med i de max. 10 ansøgninger pr. ansøgningsrunde.

Koda har vedtaget en kulturstrategi, som kan ses på Koda Kulturs hjemmeside: https://kultur.koda.dk/media/1265/kodas-kulturstrategi-2020-2022.pdf

Bevillingsudvalget vil derfor have fokus i bevillingerne på de fire indsatsområder, som strategien fremhæver: Mangfoldighed (kønsbalancen), Fremtidens musikbrugere og skabere, Talent & Elite, Eksport & Udvikling. Der opfordres derfor til at indsende ansøgninger, der rammer inden for et af de fire områder.

Bemærk, at når I ansøger, så skal I krydse af under projektbeskrivelsen, hvilket af de fire fokusområder, som I mener jeres ansøgning mest rammer inden for. Der kan kun sættes et kryds.

Husk også, at Koda Kultur altid skal krediteres ved anvendelsen af støtte. Koda Kultur logoet kan hentes på siden: https://kultur.koda.dk/logo/ Når projektet er gennemført, og I uploader udgiftsbilag, skal I samtidig uploade kreditering af Koda Kultur. Det vælges i samme rullemenu, som I vælger Rapport.

Bevillingsmødet for 3. og sidste runde i 2020 finder sted i uge 2, så senest i starten af uge 3 vil I få besked om denne rundes bevillinger og afslag. Som altid er I velkomne til at rette henvendelse til Musikforlæggernes Sekretariat på hanne@musikforlaeggerne.dk, hvis der spørgsmål eller problemer. Hvis teknikken driller f.eks. i forbindelse med NemID login, så bedes I kontakte Koda Kultur direkte, kodakultur@koda.dk

Musikforlæggerne inviterer til det årlige seminar for danske Musikforlag den 2. september i Hillerød. Seminaret får igen et stærkt fagligt indhold, med oplæg fra:

Kodas direktør Gorm Arildsen, Andreas Rasmus Nielsen (Kodas International og Forlagsafdeling), vil bl.a. fortælle om Kodas forretnings- og kulturstrategi. Vi får et kig ind i fremtiden fra Josh Greenberg (USA / DK) (Green Mountain Lodge), der tidligere har arbejdet med globale strategier i bl.a. Red Bull og Spotify.

Der bydes ligeledes på et panel, der vil diskutere ønsket om, at få flere kvinder ind i musikbranchen, med bl.a. Paneldebat om hvordan vi kan tiltrække flere kvinder til musikbranchen med bl.a. Sara Indrio (DAF, Formand), Anna Lidell (DJBFA, Formand), Lene Vive Christiansen (Program & Udviklingschef, Vega), Nina Ringen (advokat & partner i Lundgrens) og Fie Gersdorff Schrøder (Gramex, direktør).

Rasmus Rex (Roskilde Universitet) kommer og præsenterer sin nye rapport om User Sentric afregningsmodellen i digitale streamingtjenester.

Dagens moderator er Anna Porse Nielsen fra Seismonaut.

Der er netværksmiddag om aftenen, og der er mulighed for overnatning. Seminaret er gratis og åbent for alle musikforlagsmedlemmer af Koda. Tilmelding kræves, da der er et begrænset antal pladser. Tilmelding og spørgsmål kan rettes til Hanne Christensen på hanne@musikforlaeggerne.dk // 26 81 88 92. Der er et begrænset antal pladser.

Inden sommerferien åbnes der op for 2. ansøgningsrunde 2020 for Koda Kulturs ansøgningspuljer, som Musikforlæggerne administrerer.

Bemærk at det kun er musikforlag, der kan søge støtte fra Musikforlæggernes puljer. Ansøgningsfrist til årets 2. runde er den 1. september.

Gå ind på https://kultur.koda.dk/ og vælg ’Jeg er musikforlag hos Koda’, så kommer du ind til de puljer, som musikforlagene kan søge støtte i. Her kan du se mere info om de forskellige puljer og vælge den, som passer med din ansøgning.

Bemærk at der er nogler ændringer i forhold til sidste ansøgningsrunde:

 1. Der kan max. indsendes 10 ansøgninger pr. ansøgningsrunde, og heraf må max. 5 være i puljen Musikudgivelser og max. 5 i puljen PR & Markedsføring.
 2. Nodeansøgninger tæller ikke med i de max. 10 ansøgninger pr. ansøgningsrunde.
 3. Koda har vedtaget en ny kulturstrategi, som kan ses her: https://kultur.koda.dk/media/1265/kodas-kulturstrategi-2020-2022.pdf

Bevillingsudvalget vil derfor have fokus i deres bevillinger på de fire indsatsområder, som strategien fremhæver:  

Kønsbalancen, Fremtidens musikbrugere og skabere, talent & elite, eksport & udvikling

Der opfordres derfor til at indsende ansøgninger, der rammer inden for de fire områder.

Støder du på problemer undervejs eller har spørgsmål til ansøgningsmodulet, er du altid velkommen til at rette henvendelse til Musikforlæggernes Sekretariat på hanne@musikforlaeggerne.dk eller ring på 26818892.

Der er nu åbent for ansøgninger til de puljer under Koda Kultur, som Musikforlæggerne administrerer. Bemærk at det er musikforlag, der kan søge støtte fra Musikforlæggernes puljer, undtagen puljen ’Koncertvirksomhed, tour support og festivals’, hvor også festivals- og koncertarrangører kan søge. Ansøgningsfrist til årets 1. runde er den 1. maj.

Gå ind på https://kultur.kampagne.koda.dk/ for at ansøge. Her kan du også se mere info om de forskellige puljer og vælge den, som passer med din ansøgning.

Bemærk at der er to ændringer i forhold til sidste ansøgningsrunde:

 1. Under ”Ophavsmænd” er der tilføjet et ekstra felt, hvor der skal oplyses, hvordan forlaget repræsenterer den involverede ophavsmand.
 2. Forlagspræsentationen, som skal uploades under ”Bilag” sammen med en af ansøgningerne ved hver ansøgningsrunde, skal indeholde følgende:
  a. Beskriv forlaget og dets forretning
  b. Arbejder forlaget primært med fokus på Danmark eller internationalt?
  c. Hvordan håndterer forlaget sine rettigheder udenfor Danmark?
  d. Hvad er forlagets indtægtskilder?

Støder du på problemer undervejs eller har spørgsmål til ansøgningsmodulet, er du altid velkommen til at rette henvendelse til Musikforlæggernes Sekretariat på hanne@musikforlaeggerne.dk eller ring på 26818892.

INVITATION TIL

Musikforlæggernes seminar den 30. september 2019, Gl. Skovridergaard, Marienlundsvej 36, 8600 Silkeborg

Bemærk at seminaret er åbent for alle forlagsmedlemmer af Koda. Tilmelding sker til hanne@musikforlaeggerne.dk senest den 12. september. Deltagelse er gratis, og der kan max. deltage 2 personer fra hvert forlag.

Dagsorden

Mandag den 30. september

Kl. 09.30 – 10.00:      

 • Ankomst, kaffe og rundstykker

Kl. 10.00 – 13.00:      

 • Velkomst ved Musikforlæggernes formand Ole Dreyer, herunder seneste nyt fra Musikforlæggerne
 • Copydan Tekst & Node, kopiering og fordeling. Oplæg ved Vibeke Andersen, afdelingschef og Stefan Eland Kristensen, vicedirektør i Copydan Tekst & Node
 • Copydan Verdens TV, indkassering, afregning og fremtiden. Oplæg ved Jacob Graff Hedebrink, adm. direktør i Copydan Verdens TV
 • TV i fremtiden. Oplæg ved Keld Reinicke. Keld Reinicke har medvirket til opstarten af DR2, TV 2 ZULU og TV 2 Charlie. Reinicke arbejder i dag med strategisk udvikling inden for digitalt indhold. Derudover producerer og udvikler han tv-koncepter, som udviklingschef for et mindre selskab, der bl.a. står bag TV2s “Natholdet” og underviser på Den Danske Filmskole, primært i amerikanske tv-serier.

Kl. 13.00 – 14.00:      

 • Frokost og frisk luft

Kl. 14.00 – 17.00:

 • Jakob Sørensen, The Bank, fortæller om den nye Eliteuddannelse i Sangskrivning
 • ”Let’s Talk A.I. & Algorithms”. Oplæg ved Scott Cohen. Scott Cohen har i en lang årrække arbejdet som direktør i The Orchard, en af verdens første og største digitale distributører af musik. Nu er han Chief Innovation Officer, Recorded Music, Warner Music Group og bor og arbejder i London.
 • Oplæg ved Stein Bjelland, norsk Musikentreprenør. Stein Bjelland er en kulturel iværksætter og music business konsulent. Stein driver nu Stein70000, hans eget konsulentfirma inden for musik og kunst. Der har han beskæftiget sig med modkultur og iværksætteri inden for musik- og kunstbranchen de sidste 15 år og arbejdet tæt sammen med forskellige organisationer, virksomheder, kunstnere og institutioner om innovation og iværksætteri inden for den kulturelle sektor. Mellem 2008-2013 var han medstifter og præsident for det norske produktions- og managementfirma Great Moments og arbejdede med kunstnere som Kvelertak og Purified In Blood. Stein er formand for Audio and Visual-fonden af ​​Kulturministeriet i Norge. Han fungerer også som leder af bestyrelsen for Kunsthall Stavanger og som medlem af Stavanger Symphony Orchestras bestyrelse. Han underviser regelmæssigt på New York University og norske universiteter. Han bor i både Brooklyn og Stavanger.

Kl. 17.00 – 19.00:

 • Promenade, passiar og afslapning

Kl. 19.00 – 19.30:

 • Velkomstdrink

Kl. 19.30:

 • Middag efterfulgt af kaffe med sødt

Der er mulighed for at overnatte på Gl. Skovridergaard efter seminariet, men pga. begrænsede antal værelser er det efter først-til-mølle-princippet.

Der er nu åbent for ansøgninger til Musikforlæggernes uddelinger af Koda’s Kulturelle Midler. Bemærk at det er kun musikforlag, som er medlem af Koda, der kan søge støtte fra Musikforlæggernes puljer. Ansøgningsfrist til årets 2. runde er den 1. september.

Gå ind på https://kultur.kampagne.koda.dk/ og vælg ’Jeg er musikforlag hos Koda’, så kommer du ind til de puljer, som musikforlagene kan søge støtte i. Her kan du se mere info om de forskellige puljer og vælge den, som passer med din ansøgning.

Støder du på problemer undervejs eller har spørgsmål til ansøgningsmodulet, er du altid velkommen til at rette henvendelse til Musikforlæggernes Sekretariat på hanne@musikforlaeggerne.dk eller ring på 70206218. Bemærk at sekretariatet holder sommerferielukket fra den 15. juli – den 9. august.

Som noget nyt er alle legater fra Kodas Kulturelle Midler samlet på et sted. På www.koda.dk/kodakultur kan du danne dig et overblik over de forskellige støttemuligheder, se hvad der er relevant for dig, og sende din ansøgning afsted – alt sammen fra samme portal. Musikforlæggere kan nu ansøge til årets første uddelings runde, ansøgningsfristen er den 1. maj. Der kommer yderligere to ansøgningsrunder i år for musikforlæggere.

Indtil i år har støtte fra de kulturelle midler skullet søges via de enkelte komponistforeninger DJBFA, DPA, DKF og Musikforlæggerne samt Koda. Sådan er det ikke længere. I dag er adgangen til de forskellige støttepuljer samlet i en fælles ansøgningsportal under Koda Kultur. Det betyder, at du nu har en samlet indgang, når du vil søge i de legater og puljer, der er relevante for dig. Alle komponister søger via samme portal.

Administrationen af de enkelte legater er stadig fordelt mellem de fire foreninger og Koda. Det betyder, at det stadig er forskellige udvalg med en høj musikfaglighed, der vurderer de enkelte ansøgninger. På den enkelte legatside kan du se, hvem der administrerer det pågældende legat.

Er du ikke Koda-medlem
Enkelte legater kan også søges af organisationer eller personer, der ikke er medlem af Koda. Disse findes ved, at man angiver, at man ikke er medlem af Koda i SSØGEGUIDEN.

Retningslinjer for de kulturelle midler
Se bestyrelsens RETNINGSLINJER FOR ANVENDELSEN AF DE KULTURELLE MIDLER 
Læs mere om de kulturelle midler i KODAS ÅRSBERETNING FOR 2017 HER

Kontakt
Er du i tvivl om hvordan skal søge, så kontakt kodakultur@koda.dk ved tekniske problemer og hanne@musikforlaeggerne.dk ved faglige spørgsmål.

 

 Og de nominerede er…

Den 30. april 2019 uddeler Musikforlæggerne i Danmark Carl Priserne for syvende gang. Det foregår i år i H.C. Andersen Slottet i Tivoli med Per Vers som konferencier.

Carl Prisen hædrer danske komponister, sangskrivere og tekstforfattere inden for alle musikgenrer – lige fra klassisk til pop til børnemusik og filmmusik. Hvor andre musikpriser især hylder de udøvende artister sætter Carl Prisen fokus på selve grundstoffet i musikbranchen: det at komponere og skrive sange og sangtekster.

Dét initiativ har vist sig at møde stor opbakning i alle grene af musikbranchen og her, syv år efter uddelingen af de første priser, står Carl Prisen i dag som en vigtig og anerkendt udmærkelse, der bliver modtaget med stolthed og respekt.

Prisen er kommet for at blive og det har været en kæmpe fornøjelse for Musikforlæggerne i Danmark at se, hvordan de nominerede kunstnere, i højere og højere grad, har følt sig beærede over at være med i opløbet. Her et par udpluk af citater fra tidligere års vindere:

Anne Linnet, Musikforlæggernes Æresprismodtager 2018:
”Den her pris udmærker sig ved, at den er favnende, og den er jo opkaldt efter Carl Nielsen – der er så meget prestige i den! Det er virkelig en varm anerkendelse af hele mit virke.”

Bent Sørensen, Carl Pris modtager i kategorierne Årets klassiske komponist – stort ensemble og Årets internationale succes 2018:

”Jeg synes, musiklivet har brug for de her events, hvor hele musiklivet er samlet på tværs af genrer. Det kan Carl Prisen, og det synes jeg er helt vildt fint”.

Lukas Forchhammer fra Lukas Graham, Carl Pris modtager i kategorien Årets internationale succes 2017:
”Carl Prisen er en dejlig dansk prisfest. Der bliver sagt skål fra scenen og man får lov til at drikke en bajer. Det gør man altså ikke til Grammy Awards! Tusind tak for prisen!”.

Der vil blive uddelt i alt 15 priser, heriblandt Årets Talentpris & Musikforlæggernes Ærespris, som begge er sponsoreret med 30.000 kroner af Tuborgfondet. Alle Carl Pris-modtagere får, hvad Æresprismodtager i 2014, Bent Fabricius-Bjerre, kalder for “musikbranchens fornemste trofæ”.

Æresprisen gives til en person, der har betydet noget særligt for dansk musikliv, og som har haft særligt fokus på arbejdet med danske komponister og tekstforfattere, eller som selv er en enestående skabende kunstner. Med æren følger som sagt 30.000 kroner, som prismodtageren overdrager til en talentfuld skabende kunstner efter eget valg.

De Nominerede til Carl Prisen 2019:

Årets Komponist Inden For Pop
• CHINAH (Fine Glindvad Jensen, Simon Kjær Lauridsen, Simon Lars Gustav Andersson) for albummet ”Anyone”
• Nicklas Sahl og Birk Storm for albummet ”Planets”
• Lukas Graham (Lukas Forchhammer, Stefan Forrest, Morten Ristorp, Morten Pilegaard) for albummet ”The Purple Album”.

Årets Producer
• Emil Falk som producer og co-writer på numre af Thomas Helmig, Hugo Helmig, Thøger Dixgaard m.fl.
• Jonas Jeberg som producer og co-writer på numre af Panic! At the Disco, Kodaline, Hayley Kiyoko, Felix Jaehn.
• Jeppe Pilgaard som producer og co-writer på numre af Clara, Elisha, m.fl.

Årets Komponist Inden For Rock
• The Minds of 99 (Niels Brandt, Anders Folke Larsen, Asger Wissing, Jacob Bech-Hansen, Louis Clausen) for albummet ”Solkongen (Del 2)”.
• Kjartan Arngrim (Folkeklubben) for albummet ”Sort Tulipan”.
• Iceage (Dan Kjær Nielsen, Jakob Tvilling Pless, Elias Bender Rønnenfelt, Johan Suurballe Wieth) for albummet ”Beyondless”.

Årets Komponist Inden For Jazz
• Jakob Bro for albummet ”Returnings”.
• Peter Bruun for albummet ”Vernacular Avant-Garde”.
• Steen Rasmussen for albummet ”Canta”.

Årets Komponist Inden For Roots
• Eik Octobre for EP’en ”This Is How It Feels Now”.
• Trio Mio (Kristine Heebøll, Peter Rosendal, Jens Ulvsand) for albummet ”Polyglot Pike”.
• Kalaha (Emil De Waal, Niclas Knudsen, Jens Berents Christiansen, Mikael Elkjær) for EP’en ”Mama Ngoma”.

Årets Komponist Inden For Score
• Daniel Fält, Marie Keis Uhre og Katinka Bjerregaard for sangene i DR Ramasjang serien ”Oda Omvendt”.
• AV AV AV (August Fenger Janson, Martin Skovbjerg, Anders Dixen) for score til Netflix serien ”The Rain” og spillefilmen ”Brakland”
• Jonas Colstrup for score til filmen ”False Confessions”.

Årets Komponist Inden For Børnemusik
• Kirsten Juul Seidenfaden for sangene i udgivelsen ”Den Mørke Vind” til tekster af Cecilie Eken.
• Hugi Gudmundsson for musikken til børneoperaen ”Vølvens Dom” med libretto af Lene Vestergård.
• Stine Michel for ”Den Lille Prins” – en musikfortælling frit efter Antoine de Saint – Exupéry.

Årets Tekstforfatter
• Nikolaj Zeuthen (Skammens Vogn) for albummet ”Musik og Drøm”.
• Peter Sommer for albummet ”Elskede At Drømme, Drømmer Om At Elske”.
• Thorbjørn Radisch Bredkjær alias Bisse for albummet ”Tanmaurk”.

Årets Talentpris
• Nicklas Sahl
• Jada
• Kwamie Liv

Årets Sang
• Peter Sommer – ”Elskede At Drømme, Drømmer Om At Elske”.
• The Minds of 99 – ”Alle Skuffer Over Tid”
• Lukas Graham – ”Love Someone”

Årets Internationale Succes
• Thomas Troelsen
• Iceage
• Dreamer’s Cirkus

Årets Klassiske Komponist – Stort Ensemble
• Thomas Agerfeldt Olesen for ”Weihnachtsoratorium”.
• Kasper Rofelt for cellokoncerten ”Night Phase”.
• Martin Stauning for værket ”Liminality”.

Årets Klassiske Komponist – Lille Ensemble
• Bent Sørensen for værket ”Dancers And Disappearance”.
• Louise Alenius for værket ”Rite Of Nothing”.
• Line Tjørnhøj for værket ”Entmenscht – An Artwork Of Our Time”.

Ud over disse kategorier uddeles der en Carl Pris til Årets mest spillede sang samt Musikforlæggernes Ærespris.

Bestyrelsesformand for Musikforlæggerne i Danmark, Ole Dreyer, udtaler:

”Det er fantastisk, at se Carl Prisen vokse i respekt og omdømme år for år, og at der hvert eneste år er nominerede fra de bredeste aspekter i musikbranchen i Danmark. Dét er netop et udtryk for Musikforlæggernes rækkevidde i dagligdagen. I år strækker vi os over kompositioner og tekster af bl.a. Iceage, Lukas Graham, Kasper Rofelt, Louise Alenius, Kalaha, Jakob Bro, Bent Sørensen, Peter Sommer til Jonas Jeberg og China.”

  Carl Prisen arrangeres af Musikforlæggerne i Danmark med støtte fra Kodas Kulturelle Midler og Tuborgfondet

Årets prisfest løber af stablen tirsdag den 30. april fra kl. 12-17 i H. C. Andersen Slottet i Tivoli, hvor slagets gang i år bliver ført af konferencier Per Vers.

Carl Prisen hædrer danske komponister, sangskrivere og tekstforfattere inden for alle genrer – lige fra klassisk til pop og børnemusik. Der uddeles 15 priser, herunder Talentprisen og Musikforlæggernes Ærespris, der gives til en komponist eller brancheperson, der har gjort noget særligt for musikken. Begge priser ledsages af en check på 30.000 kroner fra Tuborgfondet og æresprismodtageren skal give sin check videre til et talent, som vedkommende mener fortjener et skulderklap.

I 2018 var det komponist, sanger og musiker Anne Linnet som gav sin check videre til Jeanett Albeck. Tidligere års æresprismodtagere har været komponist Bent Fabricius-Bjerre, producer Poul Bruun, radiomanden Jan Sneum, komponist Per Nørgård og rockrevisor Peter Ingemann.

På syv år har Carl Prisen formået at markere sig som en vigtig pris for sangskrivere og komponister og i den danske musikbranche generelt. Musikforlæggerne sætter med Carl Prisen fokus på selve grundstoffet i musikbranchen: det at komponere og forfatte musik og sangtekster.

Det har vist sig at møde stor opbakning i alle grene af branchen. Og selv for de komponister, der også er udøvende, er det forbundet med en særlig stolthed at blive hædret for sine evner som skaber af musik og tekst. Her er et par udtalelser fra tidligere års Carl Pris-modtagere:

Anne Linnet, Carl Æresprismodtager 2018:
”Den her pris udmærker sig ved at den er favnende og den er jo opkaldt efter Carl Nielsen – der er så meget prestige i den! Det er virkelig en varm anerkendelse af hele mit virke.”

Bent Sørensen, Carl Pris modtager i kategorien årets klassiske komponist – stort ensemble og modtager af årets internationale succes 2018:
”Jeg synes musiklivet har brug for de her events, hvor hele musiklivet er samlet på tværs af genrer. Det kan Carl Prisen og det synes jeg er helt vildt fint”.

Lukas Graham, Carl Pris modtager i kategorien årets internationale succes 2017:
”Carl Prisen er en dejlig dansk prisfest. Der bliver sagt skål fra scenen og man får lov til at drikke en bajer. Det gør man altså ikke til Grammy Awards! Tusind tak for prisen!”.

Niels Skousen, Carl Pris-modtager inden for tekst-kategorien 2015
”Jeg blev meget rørt over at modtage Carl prisen som årets tekstforfatter 2015. At blive belønnet for det som jeg har arbejdet med i så mange år, den genre, hvor ordet bliver levende i musikken – det var en stor ære.”

Kira Skov, Carl Pris modtager i kategorien årets tekstforfatter 2014: 
“For os der arbejder professionelt med vores sangskrivning, er det særligt betydningsfuldt at modtage en pris, som har dette som sin primære fokus.”

Jonas Struck, Carl Pris modtager inden for score kategorien 2016:
”Carl Prisen er vigtig fordi den gives af musikforlæggerne og så er det en jury, der har ørene skruet rigtig godt på. Den anerkendelse betyder sindssyg meget for mig og jeg er mega stolt over at have vundet.”

En tidligere Æresprismodtager slog desuden hovedet på sømmet efter han modtog prisen i 2014:

Bent Fabricius-Bjerre, Carl Æresprismodtager 2014:
”Carl Prisen fortjener virkelig at få samme status som Bodil er for filmbranchen og som Reumert er for teaterbranchen, det burde fremover blive musikbranchen bedste trofæ.”

Lige nu er juryerne i fuld gang med arbejdet, og de nominerede forventes offentliggjort i midten af marts. Igen i år vil der blive uddelt priser i følgende kategorier:

ÅRETS KLASSISKE KOMPONIST – Stort ensemble
ÅRETS KLASSISKE KOMPONIST – Lille ensemble
ÅRETS KOMPONIST – Score
ÅRETS KOMPONIST – Roots
ÅRETS KOMPONIST – Jazz
ÅRETS TALENT (Sponsoreret af Tuborgfondet)
ÅRETS TEKSTFORFATTER
ÅRETS PRODUCER 
ÅRETS KOMPONIST – Børnemusik
ÅRETS KOMPONIST – Pop
ÅRETS KOMPONIST – Rock
ÅRETS INTERNATIONALE SUCCES
ÅRETS MEST SPILLEDE SANG
ÅRETS SANG
MUSIKFORLÆGGERNES ÆRESPRIS (Sponsoreret af Tuborgfondet)

CARL PRISEN ER MULIGGJORT MED STØTTE FRA KODA KULTUR

Vi glæder os til Carl Prisen 2019!

Så åbnes der op for ansøgninger til 3. og sidste ansøgningsrunde hos Musikforlæggerne.  Ansøgningsdeadline er den 18. december 2018.

Alle Kodas musikforlagsmedlemmer kan søge om støtte fra Kodas kulturelle midler gennem Musikforlæggerne, som forvalter puljen for musikforlag.

Musikforlagene kan søge til projekter med tilknyttede ophavsmænd og til musikforlagenes egne projekter. Der kan blandt andet søges til:
• Produktion, udgivelse og/eller distribution af musikudgivelser
• Produktion af noder
• Rejselegater
• Musikeksport
• Deltagelse i messer og udstillinger
• Sangskriver-camps og workshops
• Koncertvirksomhed
• Kursusvirksomhed, der skal give større forståelse af musikindustrien
• PR-virksomhed, herunder også musikvideo

Bemærk at der ydes ikke støtte til genoptryk af noder, hardware/udstyr, forplejning eller administrativ assistance.

Bemærk også at der ændringer i retningslinjerne for ansøgning fra Musikforlæggernes andel af Kodas kulturelle midler siden sidste ansøgningsrunde, så læs dem gerne her inden ansøgningsskemaet udfyldes.

Ansøgningsskema som pdf fil kan hentes her.
Ønsker I ansøgningsskemaet som Wordfil eller har I spørgsmål, så henvend jer til Musikforlæggernes sekretariat på tlf. 70 20 62 18 eller hanne@musikforlaeggerne.dk

Svar på ansøgninger til 3. runde kan forventes i uge 2.