Bestyrelse & Sekretariat

Musikforlæggernes Bestyrelse 2021-2022

Ole Dreyer

Bestyrelsesleder Ole Dreyer Wogensen,
Turner Music International / Nordic Music Society NMS

Mail: ole@musikforlaeggerne.dk

Vicebestyrelsesleder Peter Littauer
Sundance Publishing ApS

Mail: peter@musikforlaeggerne.dk

Bestyrelsesmedlem Mette Zähringer,
Iceberg Publishing

Mail: mette@musikforlaeggerne.dk

Bestyrelsesmedlem Lars Sjelle

Mail: lars@musikforlaeggerne.dk

Bestyrelsesmedlem Laurits Bejder Klausen
The Bank

Mail: laurits@musikforlaeggerne.dk

Bestyrelsen 2021-22

Musikforlæggernes Sekretariat:

Sekretariatsleder Hanne Christensen

Lautrupsgade 9, 5sal, 2100 København Ø
Tlf.: 26 81 88 92
Mail: hanne@musikforlaeggerne.dk