All posts in Ikke kategoriseret

Der er tre årlige ansøgningsdeadlines til de puljer, som Musikforlæggerne administrerer for Koda Kultur. Hidtil har det været den 1. maj, den 1. september og den 1. november. Men det har været et ønske at få bredt deadlines ud over hele året, så derfor vil fristerne bliver ændret fra og med 2022. De vil blive den 1. februar, den 15. maj og den 1. oktober.

Der vil lige inden jul blive åbnet op for 1. runde af støtteansøgninger til Kodas kulturelle midler med ansøgningsfrist den 1. februar 2022. Log ind med forlagets NemID i Onlinelegat: https://koda.onlinelegat.dk/brugerlogon.aspx?bruger Vi anbefaler, at du følger med på Musikforlæggernes Facebook-side, hvor der også annonceres, når der åbnes for ansøgninger m.m.

Samtidig er det blevet besluttet at slå de puljer sammen, som Musikforlæggerne administrerer, og hvor kun musikforlagsmedlemmer af Koda kan søge. Den nye pulje vil hedde Forlagspulje, og under den vil der så være forskellige formål, som man kan søge til, f.eks. Musikudgivelser, Nodeudgivelser, PR & Markedsføring, Rejselegat etc.

Bemærk følgende ved ansøgning:

 • Ud af de max. 10 ansøgninger, der kan indsendes pr. ansøgningsrunde, må der max. være 5 ansøgninger i puljen Musikudgivelser og max. 5 i puljen PR & Markedsføring
 • Nodeansøgninger tæller ikke med i de max. 10 ansøgninger pr. ansøgningsrunde

Husk også, at Koda Kultur altid skal krediteres ved anvendelsen af støtte. Koda Kultur logoet kan hentes på siden: https://kultur.koda.dk/logo/ Ved kreditering på de sociale medier benyttes #kodakultur. Når projektet er gennemført, og I uploader udgiftsbilag, skal I samtidig uploade kreditering af Koda Kultur. Det vælges i samme rullemenu, som I vælger Rapport for upload af regnskab og udgiftsbilag. I er velkomne til at rette henvendelse til Musikforlæggernes sekretariat på hanne@musikforlaeggerne.dk, hvis der er spørgsmål eller problemer. Hvis teknikken driller f.eks. i forbindelse med NemID login, bedes I kontakte Koda Kultur direkte, kodakultur@koda.dk

Årets prisfest afholdes mandag d. 23. August

Musikforlæggerne i Danmark afholder for niende gang Carl Prisen. Årets prisfest løber af stablen mandag den 23. august fra kl. 12-17 i Axelborg Salen overfor Tivoli, hvor slagets gang igen bliver håndholdt af den altid veloplagte konferencier Per Vers. Sidste års prisuddeling i Axelborg Salen var yderst vellykket, og den medfølgende store pressedækning har givet fornyet bevågenhed om Carls Prisens betydning, og sat et stærkt fokus på værdien af komponister og sangskriveres arbejde, og deres samarbejde med musikforlag.

Carl Prisen hædrer danske komponister, sangskrivere og tekstforfattere inden for alle genrer – lige fra klassisk til pop og børnemusik. Der uddeles 15 priser, herunder Talentprisen og

Musikforlæggernes Ærespris. Talentprisen gives til årets mest iøjnefaldende talent og ledsages af et kontant beløb fra Tuborgfondet på 30.000 kr. Æresprisen gives til en komponist eller brancheperson, der har gjort noget særligt for musikken igennem en årrække. Den ærefulde pris ledsages af kontant beløb på 30.000 kr fra Tuborgfondet, som skal videregives til et særligt talent, som vedkommende mener fortjener et skulderklap.

I 2020 tilfaldt æresprisen til sangeren, komponisten og musikmentoren Hanne Boel, som gav de 30.000 kr.  videre til den talentfulde sanger og sangskriver M. Rexen. Tidligere års æresprismodtagere har været Anne Linnet, Bent Fabricius-Bjerre, Poul Bruun, Jan Sneum, Per Nørgård, Tine Birger Christensen og Peter Ingemann.

Siden 2013 har Carl Prisen formået at markere sig som en vigtig pris for sangskrivere, teskstforfattere og komponister, samt i den danske musikbranche generelt. Musikforlæggerne sætter med Carl Prisen fokus på selve grundstoffet i musikbranchen: det at komponere og forfatte musik og sangtekster.

Det har vist sig at møde stor opbakning i alle grene af branchen. Og selv for de komponister, der også er udøvende, er det forbundet med en særlig stolthed at blive hædret for sine evner som skaber af musik og tekst. Hanne Boels sagde sidste år, efter at have modtaget Musikforlæggernes Ærespris:

“At blive tildelt en pris som denne er noget, jeg fuldkommen havde glemt eksisterede i denne verden, i alle tilfælde til mig. Så jeg blev først paf, så glad og stolt og senere eftertænksom, da jeg kan fornemme, at jeg modtager denne “Carl” for mit virke på mere end en front og derfor lige måtte en tur ned ad mindernes sti. Det føles godt, og jeg er meget taknemmelig for at modtage denne hæder og dette skulderklap.“

Lige nu skal juryerne i gang med det store arbejde, og de nominerede forventes offentliggjort primo August 2021. Følgende priser er i spil:

ÅRETS KLASSISKE KOMPONIST – Stort ensemble

ÅRETS KLASSISKE KOMPONIST – Lille ensemble

ÅRETS KOMPONIST – Score

ÅRETS KOMPONIST – Roots

ÅRETS KOMPONIST – Jazz

ÅRETS TALENT (Sponsoreret af Tuborgfondet)

ÅRETS TEKSTFORFATTER

ÅRETS PRODUCER         

ÅRETS KOMPONIST – Børnemusik

ÅRETS KOMPONIST – Pop

ÅRETS KOMPONIST – Rock

ÅRETS INTERNATIONALE SUCCES

ÅRETS MEST SPILLEDE SANG

ÅRETS SANG

MUSIKFORLÆGGERNES ÆRESPRIS (Sponsoreret af Tuborgfondet)

Se desuden highlights fra Carl Prisen 2020 her:
https://www.facebook.com/carlprisen/videos/2822737801159002

Med venlig hilsen,

Musikforlæggerne i Danmark

For yderligere information kontakt venligst pressekonsulent

Frederik Schnoor på 26 23 60 31  / info@deluxe-music.dk

Musikforlæggerne, Hanne Christensen

26 81 88 92 / hanne@musikforlaeggerne.dk

www.musikforlaeggerne.dk

Carl Prisen er muliggjort gennem støtte fra

 Koda Kultur og Tuborgfondet

Tydelige kønsbestemte indtægtsforskelle i musikbranchen får nu fem musikorganisationer til sammen at arbejde imod bedre balance frem mod 2030. Med 10 kønsbalancemål går organisationerne for første gang sammen om en fælles indsats for at gøre noget ved den skæve balance, der på mange områder præger musikbranchen. 

De fem organisationer er enige om, at der er behov for at omsætte gode intentioner til handling nu, og kønsbalancemålene er et forsøg på at sætte kursen for de handlinger. Samtidig ønsker de skabe lige og trygge arbejdsvilkår for alle og at gøre op med en usund branchekultur. Der findes ikke én enkelt løsning på at skabe bedre balance mellem køn. Det kræver mange tiltag inden for mange forskellige områder, der alle har indflydelse på hinanden. 

De 10 mål handler om kønsbalance inden for konkrete områder som musikuddannelse, løn, gatekeeperfunktion og programlægning, men også i forhold til den kultur der præger dele af branchen og skaber grobund for strukturel sexisme. De lægger sig op ad FNs Verdensmål nummer 5 om ligestilling. De 10 mål, organisationerne vil arbejde med frem imod 2030, er:

o   I 2030 skal der være bedre kønsbalance i optag på konservatoriernes forskellige uddannelseslinjer

o   I 2030 afspejler programlægning og kuratering af musik til danske koncertsale, festivaler, spillesteder og statsstøttet radio intentionen om balance mellem køn

o   I 2030 skal der være lige repræsentation af køn blandt gatekeepere i den danske musikbranche 

o   I 2030 skal der være lige løn for lige arbejde i musikbranchen

o   I 2030 skal der være en løsning, hvor alle uanset køn kan gå på barsel på lige fod i musikfaget

o   I 2030 er der flere forskellige rollemodeller i musikbranchen, så alle, der drømmer om at arbejde med musik, så vidt muligt kan få øje på en musikalsk rollemodel, de kan spejle sig i

o   I 2030 er det en selvfølge, at alle musikere og komponister vurderes på deres musik og kompetencer frem for deres køn

o   I 2030 følger alle statsstøttede musikinstitutioner og så vidt muligt private musikaktører etiske regler – et code of conduct – for diversitet

o   I 2030 er det en selvfølge, at alle aktører i musikbranchen hvert år fortæller, hvad de gør eller ikke gør, for at rykke på balancen f.eks. ved at aflægge diversitetsregnskab  

o   I 2030 går kurven mod balance i musikbranchen på alle parametre den rigtige vej

De fem organisationer inviterer til bredt samarbejde i hele musikbranchen og mener, at en fælles indsats og samarbejde på tværs af branchen er afgørende, ligesom det er afgørende med opbakning til fælles mål, sådan at branchen forpligter sig sammen. Med initiativet ønsker de at starte en dialog om, hvad andre i musikbranchen mener at kunne bidrage med i forhold til at skabe lige muligheder og lige vilkår for alle i branchen uanset køn. 

Vi har i de sidste 20 år snakket om at gøre noget ved de markante kønsforskelle i musikbranchen, men meget lidt er sket. Nu er det tid til at handling. Vi har en struktur lige nu, som er dysfunktionel, og derfor er det fedt, at vi kan stå sammen på tværs af organisationerne og sige: Vi kan gøre noget ved det. Dét er det her, vi vil arbejde hen imod,” siger Anna Lidell, forkvinde for komponister og sangskrivere i DJBFA.

At kvinder i musikbranchen tjener markant mindre end deres mandlige kolleger fremgår af tal fra en undersøgelse, Mandag Morgen har lavet for organisationerne med henblik på at kortlægge arbejdsforholdene i branchen. Rapporten dokumenterer tydelige forskelle i indtjening mellem mænd og kvinder. Kvindelige musikere og komponister er særligt placeret i de laveste indkomstintervaller, mens mændene fylder i toppen. For eksempel har 18% af mændene en bruttoindkomst på mere end 500.000, mens det samme er tilfældet for kun 9% af kvinderne. Kvinders medianindkomst ligger på højst 299.000, hvor mændenes ligger på 349.999 kroner. 

Om effekten af en målrettet indsats udtaler komponist og formand for Dansk Komponistforening, Bent Sørensen, ”I mine øjne er det store mål, at vi i 2030 ikke snakker om det mere. At vi har ændret vores bevidsthed, så det falder os naturligt, ligesom vi har set på andre områder. For tyve år siden sad man og røg på restauranter, det var en del af vores måde at eksistere på. Men hvis man i dag går ind på en restaurant eller i et privat hjem og tænder sin pibe, så er det jo en fuldstændig off måde at være på. Så jeg håber, at hensynet til ligestilling og diversitet bliver en lige så naturlig del af vores måde at agere på”.

Bag de fælles mål står: DAF (Dansk Artist Forbund), DJBFA (Danske Jazz-, Beat- og Folkemusik Autorer), DKF (Dansk Komponistforening), DPA (Danske Populær Autorer) og Musikforlæggerne i Danmark. 

 

 Og de nominerede er…

Den 30. april 2019 uddeler Musikforlæggerne i Danmark Carl Priserne for syvende gang. Det foregår i år i H.C. Andersen Slottet i Tivoli med Per Vers som konferencier.

Carl Prisen hædrer danske komponister, sangskrivere og tekstforfattere inden for alle musikgenrer – lige fra klassisk til pop til børnemusik og filmmusik. Hvor andre musikpriser især hylder de udøvende artister sætter Carl Prisen fokus på selve grundstoffet i musikbranchen: det at komponere og skrive sange og sangtekster.

Dét initiativ har vist sig at møde stor opbakning i alle grene af musikbranchen og her, syv år efter uddelingen af de første priser, står Carl Prisen i dag som en vigtig og anerkendt udmærkelse, der bliver modtaget med stolthed og respekt.

Prisen er kommet for at blive og det har været en kæmpe fornøjelse for Musikforlæggerne i Danmark at se, hvordan de nominerede kunstnere, i højere og højere grad, har følt sig beærede over at være med i opløbet. Her et par udpluk af citater fra tidligere års vindere:

Anne Linnet, Musikforlæggernes Æresprismodtager 2018:
”Den her pris udmærker sig ved, at den er favnende, og den er jo opkaldt efter Carl Nielsen – der er så meget prestige i den! Det er virkelig en varm anerkendelse af hele mit virke.”

Bent Sørensen, Carl Pris modtager i kategorierne Årets klassiske komponist – stort ensemble og Årets internationale succes 2018:

”Jeg synes, musiklivet har brug for de her events, hvor hele musiklivet er samlet på tværs af genrer. Det kan Carl Prisen, og det synes jeg er helt vildt fint”.

Lukas Forchhammer fra Lukas Graham, Carl Pris modtager i kategorien Årets internationale succes 2017:
”Carl Prisen er en dejlig dansk prisfest. Der bliver sagt skål fra scenen og man får lov til at drikke en bajer. Det gør man altså ikke til Grammy Awards! Tusind tak for prisen!”.

Der vil blive uddelt i alt 15 priser, heriblandt Årets Talentpris & Musikforlæggernes Ærespris, som begge er sponsoreret med 30.000 kroner af Tuborgfondet. Alle Carl Pris-modtagere får, hvad Æresprismodtager i 2014, Bent Fabricius-Bjerre, kalder for “musikbranchens fornemste trofæ”.

Æresprisen gives til en person, der har betydet noget særligt for dansk musikliv, og som har haft særligt fokus på arbejdet med danske komponister og tekstforfattere, eller som selv er en enestående skabende kunstner. Med æren følger som sagt 30.000 kroner, som prismodtageren overdrager til en talentfuld skabende kunstner efter eget valg.

De Nominerede til Carl Prisen 2019:

Årets Komponist Inden For Pop
• CHINAH (Fine Glindvad Jensen, Simon Kjær Lauridsen, Simon Lars Gustav Andersson) for albummet ”Anyone”
• Nicklas Sahl og Birk Storm for albummet ”Planets”
• Lukas Graham (Lukas Forchhammer, Stefan Forrest, Morten Ristorp, Morten Pilegaard) for albummet ”The Purple Album”.

Årets Producer
• Emil Falk som producer og co-writer på numre af Thomas Helmig, Hugo Helmig, Thøger Dixgaard m.fl.
• Jonas Jeberg som producer og co-writer på numre af Panic! At the Disco, Kodaline, Hayley Kiyoko, Felix Jaehn.
• Jeppe Pilgaard som producer og co-writer på numre af Clara, Elisha, m.fl.

Årets Komponist Inden For Rock
• The Minds of 99 (Niels Brandt, Anders Folke Larsen, Asger Wissing, Jacob Bech-Hansen, Louis Clausen) for albummet ”Solkongen (Del 2)”.
• Kjartan Arngrim (Folkeklubben) for albummet ”Sort Tulipan”.
• Iceage (Dan Kjær Nielsen, Jakob Tvilling Pless, Elias Bender Rønnenfelt, Johan Suurballe Wieth) for albummet ”Beyondless”.

Årets Komponist Inden For Jazz
• Jakob Bro for albummet ”Returnings”.
• Peter Bruun for albummet ”Vernacular Avant-Garde”.
• Steen Rasmussen for albummet ”Canta”.

Årets Komponist Inden For Roots
• Eik Octobre for EP’en ”This Is How It Feels Now”.
• Trio Mio (Kristine Heebøll, Peter Rosendal, Jens Ulvsand) for albummet ”Polyglot Pike”.
• Kalaha (Emil De Waal, Niclas Knudsen, Jens Berents Christiansen, Mikael Elkjær) for EP’en ”Mama Ngoma”.

Årets Komponist Inden For Score
• Daniel Fält, Marie Keis Uhre og Katinka Bjerregaard for sangene i DR Ramasjang serien ”Oda Omvendt”.
• AV AV AV (August Fenger Janson, Martin Skovbjerg, Anders Dixen) for score til Netflix serien ”The Rain” og spillefilmen ”Brakland”
• Jonas Colstrup for score til filmen ”False Confessions”.

Årets Komponist Inden For Børnemusik
• Kirsten Juul Seidenfaden for sangene i udgivelsen ”Den Mørke Vind” til tekster af Cecilie Eken.
• Hugi Gudmundsson for musikken til børneoperaen ”Vølvens Dom” med libretto af Lene Vestergård.
• Stine Michel for ”Den Lille Prins” – en musikfortælling frit efter Antoine de Saint – Exupéry.

Årets Tekstforfatter
• Nikolaj Zeuthen (Skammens Vogn) for albummet ”Musik og Drøm”.
• Peter Sommer for albummet ”Elskede At Drømme, Drømmer Om At Elske”.
• Thorbjørn Radisch Bredkjær alias Bisse for albummet ”Tanmaurk”.

Årets Talentpris
• Nicklas Sahl
• Jada
• Kwamie Liv

Årets Sang
• Peter Sommer – ”Elskede At Drømme, Drømmer Om At Elske”.
• The Minds of 99 – ”Alle Skuffer Over Tid”
• Lukas Graham – ”Love Someone”

Årets Internationale Succes
• Thomas Troelsen
• Iceage
• Dreamer’s Cirkus

Årets Klassiske Komponist – Stort Ensemble
• Thomas Agerfeldt Olesen for ”Weihnachtsoratorium”.
• Kasper Rofelt for cellokoncerten ”Night Phase”.
• Martin Stauning for værket ”Liminality”.

Årets Klassiske Komponist – Lille Ensemble
• Bent Sørensen for værket ”Dancers And Disappearance”.
• Louise Alenius for værket ”Rite Of Nothing”.
• Line Tjørnhøj for værket ”Entmenscht – An Artwork Of Our Time”.

Ud over disse kategorier uddeles der en Carl Pris til Årets mest spillede sang samt Musikforlæggernes Ærespris.

Bestyrelsesformand for Musikforlæggerne i Danmark, Ole Dreyer, udtaler:

”Det er fantastisk, at se Carl Prisen vokse i respekt og omdømme år for år, og at der hvert eneste år er nominerede fra de bredeste aspekter i musikbranchen i Danmark. Dét er netop et udtryk for Musikforlæggernes rækkevidde i dagligdagen. I år strækker vi os over kompositioner og tekster af bl.a. Iceage, Lukas Graham, Kasper Rofelt, Louise Alenius, Kalaha, Jakob Bro, Bent Sørensen, Peter Sommer til Jonas Jeberg og China.”

  Carl Prisen arrangeres af Musikforlæggerne i Danmark med støtte fra Kodas Kulturelle Midler og Tuborgfondet

Årets prisfest løber af stablen tirsdag den 30. april fra kl. 12-17 i H. C. Andersen Slottet i Tivoli, hvor slagets gang i år bliver ført af konferencier Per Vers.

Carl Prisen hædrer danske komponister, sangskrivere og tekstforfattere inden for alle genrer – lige fra klassisk til pop og børnemusik. Der uddeles 15 priser, herunder Talentprisen og Musikforlæggernes Ærespris, der gives til en komponist eller brancheperson, der har gjort noget særligt for musikken. Begge priser ledsages af en check på 30.000 kroner fra Tuborgfondet og æresprismodtageren skal give sin check videre til et talent, som vedkommende mener fortjener et skulderklap.

I 2018 var det komponist, sanger og musiker Anne Linnet som gav sin check videre til Jeanett Albeck. Tidligere års æresprismodtagere har været komponist Bent Fabricius-Bjerre, producer Poul Bruun, radiomanden Jan Sneum, komponist Per Nørgård og rockrevisor Peter Ingemann.

På syv år har Carl Prisen formået at markere sig som en vigtig pris for sangskrivere og komponister og i den danske musikbranche generelt. Musikforlæggerne sætter med Carl Prisen fokus på selve grundstoffet i musikbranchen: det at komponere og forfatte musik og sangtekster.

Det har vist sig at møde stor opbakning i alle grene af branchen. Og selv for de komponister, der også er udøvende, er det forbundet med en særlig stolthed at blive hædret for sine evner som skaber af musik og tekst. Her er et par udtalelser fra tidligere års Carl Pris-modtagere:

Anne Linnet, Carl Æresprismodtager 2018:
”Den her pris udmærker sig ved at den er favnende og den er jo opkaldt efter Carl Nielsen – der er så meget prestige i den! Det er virkelig en varm anerkendelse af hele mit virke.”

Bent Sørensen, Carl Pris modtager i kategorien årets klassiske komponist – stort ensemble og modtager af årets internationale succes 2018:
”Jeg synes musiklivet har brug for de her events, hvor hele musiklivet er samlet på tværs af genrer. Det kan Carl Prisen og det synes jeg er helt vildt fint”.

Lukas Graham, Carl Pris modtager i kategorien årets internationale succes 2017:
”Carl Prisen er en dejlig dansk prisfest. Der bliver sagt skål fra scenen og man får lov til at drikke en bajer. Det gør man altså ikke til Grammy Awards! Tusind tak for prisen!”.

Niels Skousen, Carl Pris-modtager inden for tekst-kategorien 2015
”Jeg blev meget rørt over at modtage Carl prisen som årets tekstforfatter 2015. At blive belønnet for det som jeg har arbejdet med i så mange år, den genre, hvor ordet bliver levende i musikken – det var en stor ære.”

Kira Skov, Carl Pris modtager i kategorien årets tekstforfatter 2014: 
“For os der arbejder professionelt med vores sangskrivning, er det særligt betydningsfuldt at modtage en pris, som har dette som sin primære fokus.”

Jonas Struck, Carl Pris modtager inden for score kategorien 2016:
”Carl Prisen er vigtig fordi den gives af musikforlæggerne og så er det en jury, der har ørene skruet rigtig godt på. Den anerkendelse betyder sindssyg meget for mig og jeg er mega stolt over at have vundet.”

En tidligere Æresprismodtager slog desuden hovedet på sømmet efter han modtog prisen i 2014:

Bent Fabricius-Bjerre, Carl Æresprismodtager 2014:
”Carl Prisen fortjener virkelig at få samme status som Bodil er for filmbranchen og som Reumert er for teaterbranchen, det burde fremover blive musikbranchen bedste trofæ.”

Lige nu er juryerne i fuld gang med arbejdet, og de nominerede forventes offentliggjort i midten af marts. Igen i år vil der blive uddelt priser i følgende kategorier:

ÅRETS KLASSISKE KOMPONIST – Stort ensemble
ÅRETS KLASSISKE KOMPONIST – Lille ensemble
ÅRETS KOMPONIST – Score
ÅRETS KOMPONIST – Roots
ÅRETS KOMPONIST – Jazz
ÅRETS TALENT (Sponsoreret af Tuborgfondet)
ÅRETS TEKSTFORFATTER
ÅRETS PRODUCER 
ÅRETS KOMPONIST – Børnemusik
ÅRETS KOMPONIST – Pop
ÅRETS KOMPONIST – Rock
ÅRETS INTERNATIONALE SUCCES
ÅRETS MEST SPILLEDE SANG
ÅRETS SANG
MUSIKFORLÆGGERNES ÆRESPRIS (Sponsoreret af Tuborgfondet)

CARL PRISEN ER MULIGGJORT MED STØTTE FRA KODA KULTUR

Vi glæder os til Carl Prisen 2019!

Så åbnes der op for ansøgninger til 3. og sidste ansøgningsrunde hos Musikforlæggerne.  Ansøgningsdeadline er den 18. december 2018.

Alle Kodas musikforlagsmedlemmer kan søge om støtte fra Kodas kulturelle midler gennem Musikforlæggerne, som forvalter puljen for musikforlag.

Musikforlagene kan søge til projekter med tilknyttede ophavsmænd og til musikforlagenes egne projekter. Der kan blandt andet søges til:
• Produktion, udgivelse og/eller distribution af musikudgivelser
• Produktion af noder
• Rejselegater
• Musikeksport
• Deltagelse i messer og udstillinger
• Sangskriver-camps og workshops
• Koncertvirksomhed
• Kursusvirksomhed, der skal give større forståelse af musikindustrien
• PR-virksomhed, herunder også musikvideo

Bemærk at der ydes ikke støtte til genoptryk af noder, hardware/udstyr, forplejning eller administrativ assistance.

Bemærk også at der ændringer i retningslinjerne for ansøgning fra Musikforlæggernes andel af Kodas kulturelle midler siden sidste ansøgningsrunde, så læs dem gerne her inden ansøgningsskemaet udfyldes.

Ansøgningsskema som pdf fil kan hentes her.
Ønsker I ansøgningsskemaet som Wordfil eller har I spørgsmål, så henvend jer til Musikforlæggernes sekretariat på tlf. 70 20 62 18 eller hanne@musikforlaeggerne.dk

Svar på ansøgninger til 3. runde kan forventes i uge 2.

Alle Kodas musikforlagsmedlemmer kan søge om støtte fra Kodas kulturelle midler gennem Musikforlæggerne, som forvalter puljen for musikforlag. Ansøgningsdeadline er den 1. september 2018.

Musikforlagene kan søge til projekter med tilknyttede ophavsmænd og til musikforlagenes egne projekter. Der kan blandt andet søges til:
• Produktion, udgivelse og/eller distribution af musikudgivelser
• Produktion af noder
• Rejselegater
• Musikeksport
• Deltagelse i messer og udstillinger
• Sangskriver-camps og workshops
• Koncertvirksomhed
• Kursusvirksomhed, der skal give større forståelse af musikindustrien
• PR-virksomhed

Bemærk at der ydes ikke støtte til genoptryk af noder, hardware/udstyr, forplejning eller administrativ assistance.

Bemærk også at der ændringer i retningslinjerne for ansøgning fra Musikforlæggernes andel af Kodas kulturelle midler siden sidste ansøgningsrunde, så læs dem gerne her inden ansøgningsskemaet udfyldes.

Ansøgningsskema som pdf fil kan hentes her.
Ønsker I ansøgningsskemaet som Wordfil eller har I spørgsmål, så henvend jer til Musikforlæggernes sekretariat på tlf. 70 20 62 18 eller hanne@musikforlaeggerne.dk

Musikforlæggernes årlige prisfest – Carl Prisen – løb af stablen den 24. april for 200 særligt indbudte gæster i H.C. Andersen Slottet i Tivoli. Det var Oliver Zahle og Stine Rosengren, der som konferenciers guidede publikum gennem uddelingen af de 14 priser samt fire fantastiske og meget genremæssigt forskellige musikalske indslag: Peter Sommer & Søren HussSinne Eeg, Kathrine Windfeld Big Band samt Jeanett Albeck, Line Felding & Glas. Prisfesten blev afsluttet med fællessang til æresprismodtageren Anne Linnets ”Forårsdag”.

Og prismodtagerne for Carl Prisen 2018 blev:

 • Musikforlæggernes Ærespris 2018: Anne Linnet – som videregav sine 30.000 kroner til Jeanett Albeck
 • Årets klassiske komponist – stort ensemble:
  Bent Sørensen for orkesterværket ”Evening Land”
 • Årets klassiske komponist – lille ensemble:
  Louise Alenius Boserup for kammeroperaen ”Silent Zone”
 • Årets komponist – score:
  Jens Ole McCoy for score til filmen ”Underverden”
 • Årets komponist – børnemusik:
  Paul Banks & Charlotte Halberg for musikfortællingen ”Tidsrøver”
 • Årets komponist – roots:
  Mames Babegenush for albummet ”Mames Babegenush with Strings”
 • Årets komponist – jazz:
  Fredrik Lundin for albummet ”5 Go Adventuring Again”
 • Årets komponist – pop:
  Katinka Bjerregaard og Simon Ask Ladekarl for albummet ”Vi er ikke kønne nok til at danse”
 • Årets komponist inden for rock:
  The Minds Of 99 for EP’en ”Solkongen del 1”
 • Årets mest spillede sang:
  Scarlet Pleasure for sangen ”Dejá Vu”
 • Årets talent(inkl. check på 30.000 kroner) uddelt af Anne-Marie Skov fra Tuborgfondet:
  Kathrine Windfeld
 • Årets tekstforfatter:
  Thorbjørn Radisch Bredkjær (Bisse) for teksterne på albummet ”19.87”
 • Årets internationale succes (i 2017):
  Bent Sørensen
 • Årets sang:
  Sinne Eeg for sangen ”Aleppo”

Formand for Musikforlæggerne Ole Dreyer udtaler:

“Tak for endnu en storslået prisfest. Tillykke til alle prismodtagerne og alle de nominerede og tak til alle de der deltog. Uden komponister, sangskrivere og tekstforfattere havde Musikforlæggerne intet råmateriale at drive vores forretning med. Det er fantastisk at se, hvordan samarbejdet imellem os alle udbygges år for år, og jeg er sikker på, at netop Carl Pris festen er et vigtigt omdrejningspunkt for dette stærke samarbejde. Et samarbejde der sikrer, at musikken udbredes, når den er skabt, og gerne langt udenfor Danmarks grænser. Men vi skal aldrig glemme betydningen i Danmark, hvor musikken kan så meget som intet andet kan, nemlig binde os sammen som nation. Der hviler en stærk kulturarv i musikken. Lad os passe på den og lad os udvikle den til fælles glæde.”

Check Carl Prisens Facebook-side: www.facebook.com/carlprisen/ hvor der er fotos og Ærespris-video til Anne Linnet.

Billeder fra prisfesten og presseinfo kan hentes her: https://www.dropbox.com/home/Carl%20Prisen%202018%20presse

Og Æresprisvideoen om Anne Linnet her: https://www.youtube.com/watch?v=Rwd00LzHCrA

Så er der blot seks dage til at Musikforlæggerne i Danmark for sjette gang uddeler de eftertragtede Carl Priser til landets komponister, sangskrivere og tekstforfattere. Det foregår i år i H.C. Andersen Slottet i Tivoli tirsdag den 24. april.

Festlighederne varer fra kl. 12.00 – 17.00 og inkluderer rød løber, frokost og selve prisuddelingen med Oliver Zahle og Stine Rosengren som konferenciers.

Mangfoldigt program
Carl Prisen favner bredt rent genremæssigt, hvilket afspejles i det mangfoldige musikalske program, der byder på live optrædener med: Peter Sommer & Søren Huss, Sinne Eeg, Kathrine Windfeld Big Band samt Jeanett Albeck, Line Felding & Glas.

Der vil blive uddelt i alt 14 priser, heriblandt Musikforlæggernes Ærespris og Talentprisen, som begge er sponsoreret med 30.000 kr. af Tuborgfondet. For Talentprisens vedkommende er det Nelson Can, Kathrine Windfeld og ML Buch, der er nominerede. Ud over priserne i kataloget vil der også blive uddelt en pris til Årets Mest Spillede Sang – en top 5 countdown.

 Musikforlæggernes Ærespris 2018: Anne Linnet
Allerede nu, inden prisoverrækkelserne, har vi valgt at offentliggøre modtageren af den allermest hæderfulde pris af dem alle. Æresprisen gives til en person, der har betydet noget særligt for dansk musikliv, og som har haft særligt fokus på arbejdet med danske komponister og tekstforfattere, eller som selv er en enestående skabende kunstner.

I 2018 vil det være Anne Linnet, som hædres med Æresprisen for hendes enestående karriere og indsats for dansk musik igennem nu fem årtier . Med prisen følger en check på 30.000 kroner, som sædvanen tro, skal gives videre til et talent, som æresprismodtageren selv finder værdigt. Hvem dette er, afslører Anne Linnet først på tirsdag den 24. april til prisfesten.

Vi glæder os til Carl Prisen den 24. april!

Foto af Anne Linnet: Sarah Hesselbo

Så åbnes der op for ansøgninger til 1. ansøgningsrunde i 2018.

Alle Kodas forlagsmedlemmer kan søge om støtte fra de kulturelle midler gennem Musikforlæggerne, som forvalter puljen for musikforlag.

Ansøgningsdeadline er den 1. maj.

Der kan søges om støtte til f.eks.:

 • Produktion, udgivelse og/eller distribution af musikudgivelser
 • Produktion af noder
 • Rejselegater
 • Musikeksport
 • Deltagelse i messer og udstillinger
 • Sangskriver-camps og workshops
 • Koncertvirksomhed
 • Kursusvirksomhed, der skal give større forståelse af musikindustrien
 • PR-virksomhed

Bemærk at der ydes ikke støtte til genoptryk af noder, hardware/udstyr, forplejning eller administrativ assistance.

Retningslinier for ansøgning fra Musikforlæggernes andel af Kodas kulturelle midler kan læses her.

Ansøgningsskema som pdf fil kan hentes her.
Ønsker I ansøgningsskemaet som Wordfil eller har I spørgsmål, så henvend jer til Musikforlæggernes sekretariat på tlf. 70 20 62 18 eller hanne@musikforlaeggerne.dk