All posts in Information

Spil Dansk, DPA og DKF har udtaget et ungdomslandshold for musiktalenter. De 50 unge mødes med topprofessionelle sangskrivere, komponister og producere i og omkring Spil Dansk Ugen 26. oktober – 1. november.

”Vi booster talentet” er et enestående forsøg på at gøre noget for 50 af landets mest lysende musiktalenter, som er plukket fra musikskolerne. Det store projekt involverer både Spil Dansk, Dansk Komponist Forening (DKF), Danske Populær Autorer (DPA) og ikke færre end 25 musikalske mentorer. Samt fire musikkonservatorier, som åbner dørene for projektet.

”Mange taler om, at vi skal gøre noget for landets talenter, så vi kan fremtidssikre kvaliteten i dansk musik. Med ”Vi booster talentet” gør vi virkelig en konkret indsats. Idéen er, at vi om 10-20 år også skal kunne lytte til et bredt felt af kvalitetsnavne, som vi lige nu har i kraft af f.eks. Volbeat, Tina Dickow, Lukas Graham, Mew og Rasmus Seebach. Talenterne findes på landets musikskoler, og med ”Vi booster talentet” giver vi nu de mest lovende af dem mulighed for at dygtiggøre sig sammen med professionelle mentorer. Samtidig kan de unge danne nye netværk på tværs af landet. Skabende kunstnere har co-writet sig frem til stor kunst i mange år. Ingemann og Weyse samarbejdede f.eks. om en række morgen- og aftensalmer helt tilbage i 1837-1838. Med ”Vi booster talentet” opstår der også co-writing og ny dansk musik,” siger Ricco Victor, direktør for Spil Dansk.

Læs mere på Spildansk.dk

KODA oplyser i seneste nyhedsbrev, at der er godt nyt på septemberudbetalingen for den del af KODA-medlemmers afregning, der vedrører afspilninger på DAB.

Opgørelsen fra DR DAB for 2015 viser nemlig en markant stigning i værdien pr. afspilning på hele 69%, svarende til 7,20 kr pr. minut – mod 4,25,- kr. pr. minut i 2014.

Stigningen er først og fremmest et resultat af, at der er kommet flere lyttere på DAB.  Men også ændringer i DAB kanalernes profil spiller ind. Hvor DR DAB´s andel af den samlede radiopulje i 2014 udgjorde 23%, steg den i 2015 til 34%.

Det er ikke nogen hemmelighed, at afregningsniveauet for afspilninger på DAB igennem flere år har været kilde til frustration for mange medlemmer – og at der ligeså længe har været arbejdet med en revurdering af de gældende afregningsparametre for afspilninger påhenholdsvis DAB og FM. De nye tal er således godt nyt for udbetalingen for DAB, mens afregningen for afspilning på FM er faldet fra 36 kr. per minut i 2014 til 29 kr. per minut for musik i dagtimerne i 2015 (15 kr. per minut i nattetimerne).

September udbetalingen finder sted 16. september.

De to komponistforeninger DPA og DKF havde sammen med musikforlæggerforeningen DMFF inviteret alle Kodas medlemmer til debatmøde med DR mandag den 31. august. Og der var ingen tvivl om, at både DR, sangskrivere, komponister og musikforlæggere havde brug for at mødes.

– Både DR og sangskrivere har fælles udfordringer med synlighed på grund af den digitale virkelighed, indledte formand for DPA, Niels Mosumgaard, og takkede DR for at komme og de mange sangskrivere, komponister og forlæggere, der var mødt op.

DR’s kulturchef Tine Smedegaard Andersen takkede for invitationen og understregede, at DR var kommet for at lytte, og hun kunne fortælle, at DR vil afholde en række dialogmøder med dansk musikliv i løbet af efteråret og netop samme dag havde sendt et åbent brev til det danske musikliv.

Radiochef Tor Arnbjørn fortsatte den indledende runde med budskabet om, at DR gerne vil være noget for alle:
– Vi kan ikke spille alt, men alle skal opleve de får et relevant tilbud fra DR, var Arnbjørns pointe.

Redaktionschef for P3, P6 og P7 Christian Ottenheim gennemgik de forskellige kanalers profiler og forklarede, hvordan P3 arbejder med at spotte udvalgte kunstnere, som DR tror, kan blive relevante for mange lyttere, i stedet for at spille en masse forskellige kunstnere, men alligevel kunne Ottenheim vise, at DR spiller væsentligt mere forskellig musik end de kommercielle radioer.

I den fyldte sal trippede dem, der skaber musikken nu for at stille spørgsmål til DR’s panel, der ud over Smedegaard, Arnbjørn og Ottenheim, bestod af redaktionschef for P2 og P8 Jakob Marstrand, chef for DR’s orkestre og kor, Kim Bohr og redaktør Gustav Lützhøft.

Og der var mange spørgsmål, så moderator Katrine Nyland Sørensens talerliste voksede hastigt. Spørgsmålene kredsede dog meget om de samme 3-4 emner:

Stå ved jeres magt i dansk musikliv
Hvorfor vil DR ikke anerkende den magtfaktor, de er i dansk musikliv? En magt der blandt andet giver sig udslag ved, at sangskrivere sidder i deres studier og målretter deres sangskrivning efter, hvad de tror, har mulighed for at blive spillet på P3 og P4. Flere nævnte, at det er næsten håbløst at få booket koncerter og komme ud på større festivaler, hvis man ikke bliver spillet på de store kanaler.

Radiochef Tor Arnbjørn anerkendte, at DR har magt, men sagde også, at DR ikke kan spille al den musik, der er i landet og ikke kan tvinge lytterne til at lytte til noget.

Radioen skal være en ven – ikke en lukket fest
Sangskriver og producer Kenneth Bager rejste sig med både kritik og med gode ideer til DR, som han synes, skulle se at komme ud i miljøet, da han oplevede en forfladigelse i radioen de sidste tre år. Radioen plejede at være en ven, det er den ikke mere, sagde Kenneth med opfordring til, at DR får musikprogrammer igen med værter, der faktisk ved noget om musik.

Og Tor Arnbjørn medgav, at DR måske har været for lukkede, men understregede også, at mødet i dag netop var en fremstrakt hånd med ambitionen om at lukke mere op.

Nu begyndte de klassiske komponister at komme på banen, hvor Svend Hvidtfelt Nielsen spurgte ind til, hvor mange penge der var sat af til bestillingshonorarer. Her kunne Kim Bohr fortælle, at Symfoniorkesteret planlægger at bestille 2-3 værker i Danmark og et i udlandet. Og man havde overvejet at skabe en ny musikfestival – dette var dog blevet ved en overvejelse:
– Vi vil heller ikke være en damptromle over de allerede etablerede festivaler, så i stedet støtter og deltager vi i fx musikfestivaler som Pulsar, forklarede Kim Bohr om DR’s strategi for orkestre og kor.

DR skal overraske og udfordre
Komponist og formand for Dansk Komponist Forening, Bent Sørensen, erklærede sig enig med Kenneth Bager i, at radioværterne mangler viden om musik:
– Selvfølgelig har DR et stort ansvar for, at danskerne kan møde den musik, som de ikke troede, de kunne møde, understregede Bent Sørensen.

Kim Bohr understregede her, at det var vigtigt, at de mange sangskrivere ikke gik ud af rummet med følelsen af, at DR bare vil have så mange lyttere som muligt. – Vi vil gerne være noget for mange. Men det er vigtigt, at vi bliver ved med at udvikle radioen, så derfor er det godt, at vi mødes i dag.

Der er en bro, der skal bygges
Sangskriver og debattør Henrik Marstal kom med en af aftenens sidste forslag til DR, der udsprang fra den hvidbog som Statens Kunstfond fik udarbejdet i 2014. Her var anbefalingen, at DR skulle være mindre agerende og mere reagerende i det danske kulturliv og ikke mindst sikre en større gennemsigtighed.
http://www.dmff.dk/site/public/images/DR_mde.jpg
Efter en intens og vigtig debat takkede Niels Mosumgaard på vegne af DPA, DKF og DMFF og opfordrede til, at dialogen fortsatte for, som han sagde:
” … der er en bro, der skal bygges..”.

Se nyhed fra DR om:
http://www.dr.dk/om_dr/nyt+fra+dr/artikler/2015/08/31144053.htm

Hent DR’s brev til dansk musikliv

Hent hvidbog vedrørende DR’s rolle i det danske musikliv fra Statens Kunstfond
http://www.kunst.dk/fileadmin/_kunst2011/user_upload/Dokumenter/Musik/HVIDBOG_DRsRolleIDetDanskeMusikliv_Apr2014.pdf

DR har udskrevet en konkurrence om at skrive en ny julesang. Vinderen bliver præmieret med 10.000 kr. og får sangen opført ved et stort TV-show den første søndag i advent. De 10 bedste julesange er planlagt til udgivelse af Wilhelm Hansen Musikforlag.

Deadline for indsendelse af sange er den 1. oktober. Husk at sangen skal egne sig til fællessang, skal være skrevet af dig selv og indsendes som video eller lydfil.

Læs mere om reglerne for konkurrencen her

Dansk musik har betydning for samfundsøkonomien. Sidste år bidrog musikken med 6,8 milliarder kroner. Det viser en ny branchestatistik, som Rambøll offentliggør i dag.

Dansk musik genererer milliarder til samfundsøkonomien og sikrer beskæftigelse på en lang række områder. Det dokumenteres i den omfattende rapport Dansk Musikomsætning 2014, som Rambøll har udarbejdet på vegne den danske musikbranche, heriblandt DMFF.

Rapporten præsenteres i dag på Folkemødet af direktør i Rambøll, Henrik Rosenberg Seiding, som udtaler: ”Centrale aktører i musikbranchen har bedt Rambøll om at udforme en veldokumenteret branchestatistik, som opgør musikbranchens samlede økonomiske værdi for 2014. Arbejdet viser, at branchen med en bruttoomsætning på 6,8 milliarder er en milliardindustri, der bidrager væsentligt til det danske samfund.”

Læs rapporten her

Et særligt stempel der giver både god samvittighed og bedre betaling. Musikelskere skal kunne vælge at købe musik, hvor der er gjort ekstra for at sikre, at der blandt andet betales ordentligt for musikken. Komponister og musikforlæggere foreslår, at musikken får sit eget fairtrade mærke.

De tre komponistforeninger for professionelle komponister, sangskrivere og tekstforfattere i Danmark og DMFF har inviteret musikudbydere til, at man sammen udvikler et mærke, der viser, at den pågældende musik betaler musikkens skabere en bedre pris for musikken.

“Vi inviterer musikkens udbydere til dialog om at skabe sådan et musikkens fairtrade mærke. Mærket har jo vist sig at fungere fint i forhold til andre varer, så hvorfor ikke når det handler om musik”, siger Susi Hyldgaard, formand for DJBFA, der sammen med DPA, DKF og DMFF står bag forsøget om at skabe et mærke. Hun fortsætter: “Jeg tror, at vi kan overføre nogle af erfaringerne fra andre produkter til musikken. Det er for eksempel interessant, at den samme vare sagtens kan stå i både en fairtrade-version og en version uden mærke. Forbrugeren vælger bare selv, om man vil have ekstra god samvittighed. Og det skader ikke udbyderen. Sådan en erfaring bør gøre det lettere for musikudbyderne at overveje et lignende musik-mærke. Vi har en række ideer til, hvad et certifikat kan indeholde af særlige hensyn og fordele i forhold til musikkens vej fra skaberen til forbrugeren. Men nu mødes vi først med musikudbyderne uden bastante krav”, siger Susi Hyldgaard.

Det er ikke kun i Danmark, at musikkens skabere har inviteret musikudbydere som for eksempel streamingtjenester til møde om et fairtrade mærke. Både i Norden, Storbritannien, Canada og flere andre steder verden over er lignende invitationer sendt og blevet modtaget positivt.

Læs mere om ideen om musik fair trade her

Kulturminister Marianne Jelved lancerer i dag den nye musikhandingsplan “Mere musik – fra en stærk fødekæde”. Planen styrker musikkens fødekæde ved at fordoble den tidligere musikhandlingsplans støtte til komponister og sangskrivere samt fokuserer økonomisk på musikskolernes arbejde med børn og unge.

Musikhandlingsplanen træder i kraft den 1. juli 2015 og løber til 2018.

Læs musikhandlingsplanen her

DPA og DMFF er gået sammen om en ny støttepulje, der skal fremme skabelse af ny dansk tekst og musik og skabe dynamik mellem sangskriver og forlag. Støttepuljen er i første omgang et 1-årigt pilotprojekt, der skal støtte sangskrivere og forlag og formidlingen af ny dansk tekst og musik til et endnu større publikum, både nationalt og internationalt. Ansøgerne skal være medlem af enten DPA eller DMFF.

Du kan se mere om retningslinier og ansøge direkte fra DPAs hjemmeside: www.dpa.org

Men husk at deadline for første ansøgningsrunde er den 16. februar kl. 12.00