Kodas Kulturelle Midler

Kodas kulturelle midler kan søges af alle musikforlagsmedlemmer af Koda.

Via Kodas kulturelle midler støttes mange hundrede projekter årligt, lige fra CD eller nodeudgivelser til udenlandske messebesøg, og fra rejselegater til koncertopførelser og meget andet.

Musikforlæggernes ansøgningsrunder falder den 1. februar, den 15. maj og den 1. oktober. Ansøgning sker digitalt via Koda Kultur: www.kultur.koda.dk

På Koda Kulturs website kan man også se alle bevillinger fra 2019 og frem.