Indkaldelse af ansøgninger til Musikforlæggernes støttepulje

Indkaldelse af ansøgninger til Musikforlæggernes støttepulje

Så åbnes der op for ansøgninger til 1. ansøgningsrunde i 2018.

Alle Kodas forlagsmedlemmer kan søge om støtte fra de kulturelle midler gennem Musikforlæggerne, som forvalter puljen for musikforlag.

Ansøgningsdeadline er den 1. maj.

Der kan søges om støtte til f.eks.:

  • Produktion, udgivelse og/eller distribution af musikudgivelser
  • Produktion af noder
  • Rejselegater
  • Musikeksport
  • Deltagelse i messer og udstillinger
  • Sangskriver-camps og workshops
  • Koncertvirksomhed
  • Kursusvirksomhed, der skal give større forståelse af musikindustrien
  • PR-virksomhed

Bemærk at der ydes ikke støtte til genoptryk af noder, hardware/udstyr, forplejning eller administrativ assistance.

Retningslinier for ansøgning fra Musikforlæggernes andel af Kodas kulturelle midler kan læses her.

Ansøgningsskema som pdf fil kan hentes her.
Ønsker I ansøgningsskemaet som Wordfil eller har I spørgsmål, så henvend jer til Musikforlæggernes sekretariat på tlf. 70 20 62 18 eller hanne@musikforlaeggerne.dk