2. ansøgningsrunde 2020 for Koda Kulturs ansøgningspuljer, som Musikforlæggerne administrerer.

2. ansøgningsrunde 2020 for Koda Kulturs ansøgningspuljer, som Musikforlæggerne administrerer.

Inden sommerferien åbnes der op for 2. ansøgningsrunde 2020 for Koda Kulturs ansøgningspuljer, som Musikforlæggerne administrerer.

Bemærk at det kun er musikforlag, der kan søge støtte fra Musikforlæggernes puljer. Ansøgningsfrist til årets 2. runde er den 1. september.

Gå ind på https://kultur.koda.dk/ og vælg ’Jeg er musikforlag hos Koda’, så kommer du ind til de puljer, som musikforlagene kan søge støtte i. Her kan du se mere info om de forskellige puljer og vælge den, som passer med din ansøgning.

Bemærk at der er nogler ændringer i forhold til sidste ansøgningsrunde:

  1. Der kan max. indsendes 10 ansøgninger pr. ansøgningsrunde, og heraf må max. 5 være i puljen Musikudgivelser og max. 5 i puljen PR & Markedsføring.
  2. Nodeansøgninger tæller ikke med i de max. 10 ansøgninger pr. ansøgningsrunde.
  3. Koda har vedtaget en ny kulturstrategi, som kan ses her: https://kultur.koda.dk/media/1265/kodas-kulturstrategi-2020-2022.pdf

Bevillingsudvalget vil derfor have fokus i deres bevillinger på de fire indsatsområder, som strategien fremhæver:  

Kønsbalancen, Fremtidens musikbrugere og skabere, talent & elite, eksport & udvikling

Der opfordres derfor til at indsende ansøgninger, der rammer inden for de fire områder.

Støder du på problemer undervejs eller har spørgsmål til ansøgningsmodulet, er du altid velkommen til at rette henvendelse til Musikforlæggernes Sekretariat på hanne@musikforlaeggerne.dk eller ring på 26818892.