Kulturelle Midler – Ændringer af deadlines og puljer

Kulturelle Midler – Ændringer af deadlines og puljer

Der er tre årlige ansøgningsdeadlines til de puljer, som Musikforlæggerne administrerer for Koda Kultur. Hidtil har det været den 1. maj, den 1. september og den 1. november. Men det har været et ønske at få bredt deadlines ud over hele året, så derfor vil fristerne bliver ændret fra og med 2022. De vil blive den 1. februar, den 15. maj og den 1. oktober.

Der vil lige inden jul blive åbnet op for 1. runde af støtteansøgninger til Kodas kulturelle midler med ansøgningsfrist den 1. februar 2022. Log ind med forlagets NemID i Onlinelegat: https://koda.onlinelegat.dk/brugerlogon.aspx?bruger Vi anbefaler, at du følger med på Musikforlæggernes Facebook-side, hvor der også annonceres, når der åbnes for ansøgninger m.m.

Samtidig er det blevet besluttet at slå de puljer sammen, som Musikforlæggerne administrerer, og hvor kun musikforlagsmedlemmer af Koda kan søge. Den nye pulje vil hedde Forlagspulje, og under den vil der så være forskellige formål, som man kan søge til, f.eks. Musikudgivelser, Nodeudgivelser, PR & Markedsføring, Rejselegat etc.

Bemærk følgende ved ansøgning:

  • Ud af de max. 10 ansøgninger, der kan indsendes pr. ansøgningsrunde, må der max. være 5 ansøgninger i puljen Musikudgivelser og max. 5 i puljen PR & Markedsføring
  • Nodeansøgninger tæller ikke med i de max. 10 ansøgninger pr. ansøgningsrunde

Husk også, at Koda Kultur altid skal krediteres ved anvendelsen af støtte. Koda Kultur logoet kan hentes på siden: https://kultur.koda.dk/logo/ Ved kreditering på de sociale medier benyttes #kodakultur. Når projektet er gennemført, og I uploader udgiftsbilag, skal I samtidig uploade kreditering af Koda Kultur. Det vælges i samme rullemenu, som I vælger Rapport for upload af regnskab og udgiftsbilag. I er velkomne til at rette henvendelse til Musikforlæggernes sekretariat på hanne@musikforlaeggerne.dk, hvis der er spørgsmål eller problemer. Hvis teknikken driller f.eks. i forbindelse med NemID login, bedes I kontakte Koda Kultur direkte, kodakultur@koda.dk