Møde med DR: Der skal bygges en bro …

Møde med DR: Der skal bygges en bro …

De to komponistforeninger DPA og DKF havde sammen med musikforlæggerforeningen DMFF inviteret alle Kodas medlemmer til debatmøde med DR mandag den 31. august. Og der var ingen tvivl om, at både DR, sangskrivere, komponister og musikforlæggere havde brug for at mødes.

– Både DR og sangskrivere har fælles udfordringer med synlighed på grund af den digitale virkelighed, indledte formand for DPA, Niels Mosumgaard, og takkede DR for at komme og de mange sangskrivere, komponister og forlæggere, der var mødt op.

DR’s kulturchef Tine Smedegaard Andersen takkede for invitationen og understregede, at DR var kommet for at lytte, og hun kunne fortælle, at DR vil afholde en række dialogmøder med dansk musikliv i løbet af efteråret og netop samme dag havde sendt et åbent brev til det danske musikliv.

Radiochef Tor Arnbjørn fortsatte den indledende runde med budskabet om, at DR gerne vil være noget for alle:
– Vi kan ikke spille alt, men alle skal opleve de får et relevant tilbud fra DR, var Arnbjørns pointe.

Redaktionschef for P3, P6 og P7 Christian Ottenheim gennemgik de forskellige kanalers profiler og forklarede, hvordan P3 arbejder med at spotte udvalgte kunstnere, som DR tror, kan blive relevante for mange lyttere, i stedet for at spille en masse forskellige kunstnere, men alligevel kunne Ottenheim vise, at DR spiller væsentligt mere forskellig musik end de kommercielle radioer.

I den fyldte sal trippede dem, der skaber musikken nu for at stille spørgsmål til DR’s panel, der ud over Smedegaard, Arnbjørn og Ottenheim, bestod af redaktionschef for P2 og P8 Jakob Marstrand, chef for DR’s orkestre og kor, Kim Bohr og redaktør Gustav Lützhøft.

Og der var mange spørgsmål, så moderator Katrine Nyland Sørensens talerliste voksede hastigt. Spørgsmålene kredsede dog meget om de samme 3-4 emner:

Stå ved jeres magt i dansk musikliv
Hvorfor vil DR ikke anerkende den magtfaktor, de er i dansk musikliv? En magt der blandt andet giver sig udslag ved, at sangskrivere sidder i deres studier og målretter deres sangskrivning efter, hvad de tror, har mulighed for at blive spillet på P3 og P4. Flere nævnte, at det er næsten håbløst at få booket koncerter og komme ud på større festivaler, hvis man ikke bliver spillet på de store kanaler.

Radiochef Tor Arnbjørn anerkendte, at DR har magt, men sagde også, at DR ikke kan spille al den musik, der er i landet og ikke kan tvinge lytterne til at lytte til noget.

Radioen skal være en ven – ikke en lukket fest
Sangskriver og producer Kenneth Bager rejste sig med både kritik og med gode ideer til DR, som han synes, skulle se at komme ud i miljøet, da han oplevede en forfladigelse i radioen de sidste tre år. Radioen plejede at være en ven, det er den ikke mere, sagde Kenneth med opfordring til, at DR får musikprogrammer igen med værter, der faktisk ved noget om musik.

Og Tor Arnbjørn medgav, at DR måske har været for lukkede, men understregede også, at mødet i dag netop var en fremstrakt hånd med ambitionen om at lukke mere op.

Nu begyndte de klassiske komponister at komme på banen, hvor Svend Hvidtfelt Nielsen spurgte ind til, hvor mange penge der var sat af til bestillingshonorarer. Her kunne Kim Bohr fortælle, at Symfoniorkesteret planlægger at bestille 2-3 værker i Danmark og et i udlandet. Og man havde overvejet at skabe en ny musikfestival – dette var dog blevet ved en overvejelse:
– Vi vil heller ikke være en damptromle over de allerede etablerede festivaler, så i stedet støtter og deltager vi i fx musikfestivaler som Pulsar, forklarede Kim Bohr om DR’s strategi for orkestre og kor.

DR skal overraske og udfordre
Komponist og formand for Dansk Komponist Forening, Bent Sørensen, erklærede sig enig med Kenneth Bager i, at radioværterne mangler viden om musik:
– Selvfølgelig har DR et stort ansvar for, at danskerne kan møde den musik, som de ikke troede, de kunne møde, understregede Bent Sørensen.

Kim Bohr understregede her, at det var vigtigt, at de mange sangskrivere ikke gik ud af rummet med følelsen af, at DR bare vil have så mange lyttere som muligt. – Vi vil gerne være noget for mange. Men det er vigtigt, at vi bliver ved med at udvikle radioen, så derfor er det godt, at vi mødes i dag.

Der er en bro, der skal bygges
Sangskriver og debattør Henrik Marstal kom med en af aftenens sidste forslag til DR, der udsprang fra den hvidbog som Statens Kunstfond fik udarbejdet i 2014. Her var anbefalingen, at DR skulle være mindre agerende og mere reagerende i det danske kulturliv og ikke mindst sikre en større gennemsigtighed.
http://www.dmff.dk/site/public/images/DR_mde.jpg
Efter en intens og vigtig debat takkede Niels Mosumgaard på vegne af DPA, DKF og DMFF og opfordrede til, at dialogen fortsatte for, som han sagde:
” … der er en bro, der skal bygges..”.

Se nyhed fra DR om:
http://www.dr.dk/om_dr/nyt+fra+dr/artikler/2015/08/31144053.htm

Hent DR’s brev til dansk musikliv

Hent hvidbog vedrørende DR’s rolle i det danske musikliv fra Statens Kunstfond
http://www.kunst.dk/fileadmin/_kunst2011/user_upload/Dokumenter/Musik/HVIDBOG_DRsRolleIDetDanskeMusikliv_Apr2014.pdf