Nyheder

Der er tre årlige ansøgningsdeadlines til de puljer, som Musikforlæggerne administrerer for Koda Kultur. Hidtil har det været den 1. maj, den 1. september og den 1. november. Men det har været et ønske at få bredt deadlines ud over hele året, så derfor vil fristerne bliver ændret fra og med 2022. De vil blive den 1. februar, den 15. maj og den 1. oktober.

Der vil lige inden jul blive åbnet op for 1. runde af støtteansøgninger til Kodas kulturelle midler med ansøgningsfrist den 1. februar 2022. Log ind med forlagets NemID i Onlinelegat: https://koda.onlinelegat.dk/brugerlogon.aspx?bruger Vi anbefaler, at du følger med på Musikforlæggernes Facebook-side, hvor der også annonceres, når der åbnes for ansøgninger m.m.

Samtidig er det blevet besluttet at slå de puljer sammen, som Musikforlæggerne administrerer, og hvor kun musikforlagsmedlemmer af Koda kan søge. Den nye pulje vil hedde Forlagspulje, og under den vil der så være forskellige formål, som man kan søge til, f.eks. Musikudgivelser, Nodeudgivelser, PR & Markedsføring, Rejselegat etc.

Bemærk følgende ved ansøgning:

 • Ud af de max. 10 ansøgninger, der kan indsendes pr. ansøgningsrunde, må der max. være 5 ansøgninger i puljen Musikudgivelser og max. 5 i puljen PR & Markedsføring
 • Nodeansøgninger tæller ikke med i de max. 10 ansøgninger pr. ansøgningsrunde

Husk også, at Koda Kultur altid skal krediteres ved anvendelsen af støtte. Koda Kultur logoet kan hentes på siden: https://kultur.koda.dk/logo/ Ved kreditering på de sociale medier benyttes #kodakultur. Når projektet er gennemført, og I uploader udgiftsbilag, skal I samtidig uploade kreditering af Koda Kultur. Det vælges i samme rullemenu, som I vælger Rapport for upload af regnskab og udgiftsbilag. I er velkomne til at rette henvendelse til Musikforlæggernes sekretariat på hanne@musikforlaeggerne.dk, hvis der er spørgsmål eller problemer. Hvis teknikken driller f.eks. i forbindelse med NemID login, bedes I kontakte Koda Kultur direkte, kodakultur@koda.dk

Der er nu åbnet op for 3. runde af støtteansøgninger til Kodas kulturelle midler med ansøgningsfrist den 1. november. Log ind med forlagets NemID i Onlinelegat: https://koda.onlinelegat.dk/brugerlogon.aspx?bruger 

Bemærk venligst følgende:

 • Ud af de max. 10 ansøgninger, der kan indsendes pr. ansøgningsrunde, må der max. være 5 ansøgninger i puljen Musikudgivelser og max. 5 i puljen PR & Markedsføring
 • Nodeansøgninger tæller ikke med i de max. 10 ansøgninger pr. ansøgningsrunde
 • Bemærk, at når I ansøger, så skal I krydse af under projektbeskrivelsen ud for to spørgsmål: dels kønsbalancen i jeres ansøgning og dels hvilket af de fire fokusområder i Kodas Kulturstrategi, som I mener jeres ansøgning mest rammer inden for

Husk også, at Koda Kultur altid skal krediteres ved anvendelsen af støtte. Koda Kultur logoet kan hentes på siden: https://kultur.koda.dk/logo/  Når projektet er gennemført, og I uploader udgiftsbilag, skal I samtidig uploade kreditering af Koda Kultur. Det vælges i samme rullemenu, som I vælger Rapport.

I er velkomne til at rette henvendelse til Musikforlæggernes sekkretariat på hanne@musikforlaeggerne.dk, hvis der er spørgsmål eller problemer. Hvis teknikken driller f.eks. i forbindelse med NemID login, bedes I kontakte Koda Kultur direkte, kodakultur@koda.dk 

Musikforlæggerne inviterer til det årlige seminar for danske musikforlag, der er forlagsmedlem af Koda. Det finder sted den 5. oktober på Fredensborg Store Kro.

Seminaret får igen et stærkt fagligt indhold:

Direktør, forfatter og autoriseret psykolog Thomas Geuken vil introducere os til fremtidsforskning. Hvorfor er fremtiden vigtig? Hvordan arbejder man professionelt med fremtiden som musikforlægger? Hvordan kommer vores samfund, forbrug og kultur m.m. til at se ud, og hvilke konsekvenser får det for musikforlæggere, og vores kunder og samarbejdsparter? Kan vi forblive relevante og værdiskabende?

Vi fortsætter debatten om kønsbalance og diversitet i musikbranchen, som vi tog hul på sidste år. Emma Holten vil holde et oplæg til diskussion. Emma Holten er feministisk aktivist, og har arbejdet bredt med inklusion og magt i erhvervslivet, bl.a. som medlem af DJØF’s ligestillingskomité. Hun vil snakke om, hvordan vi kan løfte det danske tabu om magt, og få en mere informeret samtale om mangfoldighed og forskellighed i arbejdslivet.  http://www.emmaholten.com/.

Marzio Schena, CEO ANote Music (Luxemburg) laver en keynote om investeringer i musikbranchen, med fokus på royalties, og ikke køb af rettigheder. https://anotemusic.com/

Der afsluttes med netværksmiddag om aftenen, som alle deltagere er inviteret til.

Seminaret er gratis og åbent for alle musikforlagsmedlemmer af Koda. Der man max. deltage 2 fra hvert musikforlag.

Tilmelding senest den 20. september til Hanne Christensen på hanne@musikforlaeggerne.dk // 26 81 88 92. Husk at oplyse eventuelle madpræferencer såsom allergi, vegetar etc.

Der er nu åbnet op for 2. runde af støtteansøgninger til Kodas kulturelle midler med ansøgningsfrist den 1. september. Log ind med forlagets NemID i Onlinelegat: https://koda.onlinelegat.dk/brugerlogon.aspx?bruger 

Bemærk venligst følgende:

 • Ud af de max. 10 ansøgninger, der kan indsendes pr. ansøgningsrunde, må der max. være 5 ansøgninger i puljen Musikudgivelser og max. 5 i puljen PR & Markedsføring
 • Nodeansøgninger tæller ikke med i de max. 10 ansøgninger pr. ansøgningsrunde
 • Bemærk, at når I ansøger, så skal I krydse af under projektbeskrivelsen ud for to spørgsmål: dels kønsbalancen i jeres ansøgning og dels hvilket af de fire fokusområder i Kodas Kulturstrategi, som I mener jeres ansøgning mest rammer inden for

Husk også, at Koda Kultur altid skal krediteres ved anvendelsen af støtte. Koda Kultur logoet kan hentes på siden: https://kultur.koda.dk/logo/  Når projektet er gennemført, og I uploader udgiftsbilag, skal I samtidig uploade kreditering af Koda Kultur. Det vælges i samme rullemenu, som I vælger Rapport.

I er velkomne til at rette henvendelse til Musikforlæggernes sekkretariat på hanne@musikforlaeggerne.dk, hvis der er spørgsmål eller problemer. Hvis teknikken driller f.eks. i forbindelse med NemID login, bedes I kontakte Koda Kultur direkte, kodakultur@koda.dk 

Årets prisfest afholdes mandag d. 23. August

Musikforlæggerne i Danmark afholder for niende gang Carl Prisen. Årets prisfest løber af stablen mandag den 23. august fra kl. 12-17 i Axelborg Salen overfor Tivoli, hvor slagets gang igen bliver håndholdt af den altid veloplagte konferencier Per Vers. Sidste års prisuddeling i Axelborg Salen var yderst vellykket, og den medfølgende store pressedækning har givet fornyet bevågenhed om Carls Prisens betydning, og sat et stærkt fokus på værdien af komponister og sangskriveres arbejde, og deres samarbejde med musikforlag.

Carl Prisen hædrer danske komponister, sangskrivere og tekstforfattere inden for alle genrer – lige fra klassisk til pop og børnemusik. Der uddeles 15 priser, herunder Talentprisen og

Musikforlæggernes Ærespris. Talentprisen gives til årets mest iøjnefaldende talent og ledsages af et kontant beløb fra Tuborgfondet på 30.000 kr. Æresprisen gives til en komponist eller brancheperson, der har gjort noget særligt for musikken igennem en årrække. Den ærefulde pris ledsages af kontant beløb på 30.000 kr fra Tuborgfondet, som skal videregives til et særligt talent, som vedkommende mener fortjener et skulderklap.

I 2020 tilfaldt æresprisen til sangeren, komponisten og musikmentoren Hanne Boel, som gav de 30.000 kr.  videre til den talentfulde sanger og sangskriver M. Rexen. Tidligere års æresprismodtagere har været Anne Linnet, Bent Fabricius-Bjerre, Poul Bruun, Jan Sneum, Per Nørgård, Tine Birger Christensen og Peter Ingemann.

Siden 2013 har Carl Prisen formået at markere sig som en vigtig pris for sangskrivere, teskstforfattere og komponister, samt i den danske musikbranche generelt. Musikforlæggerne sætter med Carl Prisen fokus på selve grundstoffet i musikbranchen: det at komponere og forfatte musik og sangtekster.

Det har vist sig at møde stor opbakning i alle grene af branchen. Og selv for de komponister, der også er udøvende, er det forbundet med en særlig stolthed at blive hædret for sine evner som skaber af musik og tekst. Hanne Boels sagde sidste år, efter at have modtaget Musikforlæggernes Ærespris:

“At blive tildelt en pris som denne er noget, jeg fuldkommen havde glemt eksisterede i denne verden, i alle tilfælde til mig. Så jeg blev først paf, så glad og stolt og senere eftertænksom, da jeg kan fornemme, at jeg modtager denne “Carl” for mit virke på mere end en front og derfor lige måtte en tur ned ad mindernes sti. Det føles godt, og jeg er meget taknemmelig for at modtage denne hæder og dette skulderklap.“

Lige nu skal juryerne i gang med det store arbejde, og de nominerede forventes offentliggjort primo August 2021. Følgende priser er i spil:

ÅRETS KLASSISKE KOMPONIST – Stort ensemble

ÅRETS KLASSISKE KOMPONIST – Lille ensemble

ÅRETS KOMPONIST – Score

ÅRETS KOMPONIST – Roots

ÅRETS KOMPONIST – Jazz

ÅRETS TALENT (Sponsoreret af Tuborgfondet)

ÅRETS TEKSTFORFATTER

ÅRETS PRODUCER         

ÅRETS KOMPONIST – Børnemusik

ÅRETS KOMPONIST – Pop

ÅRETS KOMPONIST – Rock

ÅRETS INTERNATIONALE SUCCES

ÅRETS MEST SPILLEDE SANG

ÅRETS SANG

MUSIKFORLÆGGERNES ÆRESPRIS (Sponsoreret af Tuborgfondet)

Se desuden highlights fra Carl Prisen 2020 her:
https://www.facebook.com/carlprisen/videos/2822737801159002

Med venlig hilsen,

Musikforlæggerne i Danmark

For yderligere information kontakt venligst pressekonsulent

Frederik Schnoor på 26 23 60 31  / info@deluxe-music.dk

Musikforlæggerne, Hanne Christensen

26 81 88 92 / hanne@musikforlaeggerne.dk

www.musikforlaeggerne.dk

Carl Prisen er muliggjort gennem støtte fra

 Koda Kultur og Tuborgfondet

Tydelige kønsbestemte indtægtsforskelle i musikbranchen får nu fem musikorganisationer til sammen at arbejde imod bedre balance frem mod 2030. Med 10 kønsbalancemål går organisationerne for første gang sammen om en fælles indsats for at gøre noget ved den skæve balance, der på mange områder præger musikbranchen. 

De fem organisationer er enige om, at der er behov for at omsætte gode intentioner til handling nu, og kønsbalancemålene er et forsøg på at sætte kursen for de handlinger. Samtidig ønsker de skabe lige og trygge arbejdsvilkår for alle og at gøre op med en usund branchekultur. Der findes ikke én enkelt løsning på at skabe bedre balance mellem køn. Det kræver mange tiltag inden for mange forskellige områder, der alle har indflydelse på hinanden. 

De 10 mål handler om kønsbalance inden for konkrete områder som musikuddannelse, løn, gatekeeperfunktion og programlægning, men også i forhold til den kultur der præger dele af branchen og skaber grobund for strukturel sexisme. De lægger sig op ad FNs Verdensmål nummer 5 om ligestilling. De 10 mål, organisationerne vil arbejde med frem imod 2030, er:

o   I 2030 skal der være bedre kønsbalance i optag på konservatoriernes forskellige uddannelseslinjer

o   I 2030 afspejler programlægning og kuratering af musik til danske koncertsale, festivaler, spillesteder og statsstøttet radio intentionen om balance mellem køn

o   I 2030 skal der være lige repræsentation af køn blandt gatekeepere i den danske musikbranche 

o   I 2030 skal der være lige løn for lige arbejde i musikbranchen

o   I 2030 skal der være en løsning, hvor alle uanset køn kan gå på barsel på lige fod i musikfaget

o   I 2030 er der flere forskellige rollemodeller i musikbranchen, så alle, der drømmer om at arbejde med musik, så vidt muligt kan få øje på en musikalsk rollemodel, de kan spejle sig i

o   I 2030 er det en selvfølge, at alle musikere og komponister vurderes på deres musik og kompetencer frem for deres køn

o   I 2030 følger alle statsstøttede musikinstitutioner og så vidt muligt private musikaktører etiske regler – et code of conduct – for diversitet

o   I 2030 er det en selvfølge, at alle aktører i musikbranchen hvert år fortæller, hvad de gør eller ikke gør, for at rykke på balancen f.eks. ved at aflægge diversitetsregnskab  

o   I 2030 går kurven mod balance i musikbranchen på alle parametre den rigtige vej

De fem organisationer inviterer til bredt samarbejde i hele musikbranchen og mener, at en fælles indsats og samarbejde på tværs af branchen er afgørende, ligesom det er afgørende med opbakning til fælles mål, sådan at branchen forpligter sig sammen. Med initiativet ønsker de at starte en dialog om, hvad andre i musikbranchen mener at kunne bidrage med i forhold til at skabe lige muligheder og lige vilkår for alle i branchen uanset køn. 

Vi har i de sidste 20 år snakket om at gøre noget ved de markante kønsforskelle i musikbranchen, men meget lidt er sket. Nu er det tid til at handling. Vi har en struktur lige nu, som er dysfunktionel, og derfor er det fedt, at vi kan stå sammen på tværs af organisationerne og sige: Vi kan gøre noget ved det. Dét er det her, vi vil arbejde hen imod,” siger Anna Lidell, forkvinde for komponister og sangskrivere i DJBFA.

At kvinder i musikbranchen tjener markant mindre end deres mandlige kolleger fremgår af tal fra en undersøgelse, Mandag Morgen har lavet for organisationerne med henblik på at kortlægge arbejdsforholdene i branchen. Rapporten dokumenterer tydelige forskelle i indtjening mellem mænd og kvinder. Kvindelige musikere og komponister er særligt placeret i de laveste indkomstintervaller, mens mændene fylder i toppen. For eksempel har 18% af mændene en bruttoindkomst på mere end 500.000, mens det samme er tilfældet for kun 9% af kvinderne. Kvinders medianindkomst ligger på højst 299.000, hvor mændenes ligger på 349.999 kroner. 

Om effekten af en målrettet indsats udtaler komponist og formand for Dansk Komponistforening, Bent Sørensen, ”I mine øjne er det store mål, at vi i 2030 ikke snakker om det mere. At vi har ændret vores bevidsthed, så det falder os naturligt, ligesom vi har set på andre områder. For tyve år siden sad man og røg på restauranter, det var en del af vores måde at eksistere på. Men hvis man i dag går ind på en restaurant eller i et privat hjem og tænder sin pibe, så er det jo en fuldstændig off måde at være på. Så jeg håber, at hensynet til ligestilling og diversitet bliver en lige så naturlig del af vores måde at agere på”.

Bag de fælles mål står: DAF (Dansk Artist Forbund), DJBFA (Danske Jazz-, Beat- og Folkemusik Autorer), DKF (Dansk Komponistforening), DPA (Danske Populær Autorer) og Musikforlæggerne i Danmark. 

Alle forlagsmedlemmer af Koda inviteres til juridisk seminar, der afholdes online den 22. marts kl. 10.00 – 12.00 af Musikforlæggerne for Koda Kultur.

Seminaret kommer til at vende blikket ud mod verden. Musikforlæggerne har inviteret advokat Jens Krogh Petersen, partner i DLA Piper, til at holde oplæg om internationale artist- og komponistaftaler. Han vil også fortælle om buy-out aftaler i film- og TV produktioner, som hastigt er i vækst også på det lokale marked. Til slut vil han fortælle om salg af komponisternes kataloger, hvor de frasælger deres indtægter i en årrække frem i tiden, som der er en slags goldrush omkring netop nu. I forbindelse med sidstnævnte emne har Musikforlæggerne desuden inviteret Martin Folmann, Chef for Forlags- & medlemsservice i Koda, for at belyse det fra Kodas synsvinkel.

Seminaret holdes online, og deltagerne får tilsendt et link direkte. Seminaret er åbent for alle forlagsmedlemmer af Koda.

Tilmelding til Musikforlæggernes Sekretariat, hanne@musikforlaeggerne.dk senest den 18. marts.

Der er nu åbnet op for 3. runde af de kulturelle midler med ansøgningsfrist den 18. december. Log ind med forlagets NemID i Onlinelegat: https://koda.onlinelegat.dk/brugerlogon.aspx?bruger

Husk ændringerne, der blev indført ved 2. ansøgningsrunde:

 • Ud af de max. 10 ansøgninger, der kan indsendes pr. ansøgningsrunde, må der max. være 5 ansøgninger i puljen Musikudgivelser og max. 5 i puljen PR & Markedsføring
 • Nodeansøgninger tæller ikke med i de max. 10 ansøgninger pr. ansøgningsrunde.

Koda har vedtaget en kulturstrategi, som kan ses på Koda Kulturs hjemmeside: https://kultur.koda.dk/media/1265/kodas-kulturstrategi-2020-2022.pdf

Bevillingsudvalget vil derfor have fokus i bevillingerne på de fire indsatsområder, som strategien fremhæver: Mangfoldighed (kønsbalancen), Fremtidens musikbrugere og skabere, Talent & Elite, Eksport & Udvikling. Der opfordres derfor til at indsende ansøgninger, der rammer inden for et af de fire områder.

Bemærk, at når I ansøger, så skal I krydse af under projektbeskrivelsen, hvilket af de fire fokusområder, som I mener jeres ansøgning mest rammer inden for. Der kan kun sættes et kryds.

Husk også, at Koda Kultur altid skal krediteres ved anvendelsen af støtte. Koda Kultur logoet kan hentes på siden: https://kultur.koda.dk/logo/ Når projektet er gennemført, og I uploader udgiftsbilag, skal I samtidig uploade kreditering af Koda Kultur. Det vælges i samme rullemenu, som I vælger Rapport.

Bevillingsmødet for 3. og sidste runde i 2020 finder sted i uge 2, så senest i starten af uge 3 vil I få besked om denne rundes bevillinger og afslag. Som altid er I velkomne til at rette henvendelse til Musikforlæggernes Sekretariat på hanne@musikforlaeggerne.dk, hvis der spørgsmål eller problemer. Hvis teknikken driller f.eks. i forbindelse med NemID login, så bedes I kontakte Koda Kultur direkte, kodakultur@koda.dk

Musikforlæggerne inviterer til det årlige seminar for danske Musikforlag den 2. september i Hillerød. Seminaret får igen et stærkt fagligt indhold, med oplæg fra:

Kodas direktør Gorm Arildsen, Andreas Rasmus Nielsen (Kodas International og Forlagsafdeling), vil bl.a. fortælle om Kodas forretnings- og kulturstrategi. Vi får et kig ind i fremtiden fra Josh Greenberg (USA / DK) (Green Mountain Lodge), der tidligere har arbejdet med globale strategier i bl.a. Red Bull og Spotify.

Der bydes ligeledes på et panel, der vil diskutere ønsket om, at få flere kvinder ind i musikbranchen, med bl.a. Paneldebat om hvordan vi kan tiltrække flere kvinder til musikbranchen med bl.a. Sara Indrio (DAF, Formand), Anna Lidell (DJBFA, Formand), Lene Vive Christiansen (Program & Udviklingschef, Vega), Nina Ringen (advokat & partner i Lundgrens) og Fie Gersdorff Schrøder (Gramex, direktør).

Rasmus Rex (Roskilde Universitet) kommer og præsenterer sin nye rapport om User Sentric afregningsmodellen i digitale streamingtjenester.

Dagens moderator er Anna Porse Nielsen fra Seismonaut.

Der er netværksmiddag om aftenen, og der er mulighed for overnatning. Seminaret er gratis og åbent for alle musikforlagsmedlemmer af Koda. Tilmelding kræves, da der er et begrænset antal pladser. Tilmelding og spørgsmål kan rettes til Hanne Christensen på hanne@musikforlaeggerne.dk // 26 81 88 92. Der er et begrænset antal pladser.

Inden sommerferien åbnes der op for 2. ansøgningsrunde 2020 for Koda Kulturs ansøgningspuljer, som Musikforlæggerne administrerer.

Bemærk at det kun er musikforlag, der kan søge støtte fra Musikforlæggernes puljer. Ansøgningsfrist til årets 2. runde er den 1. september.

Gå ind på https://kultur.koda.dk/ og vælg ’Jeg er musikforlag hos Koda’, så kommer du ind til de puljer, som musikforlagene kan søge støtte i. Her kan du se mere info om de forskellige puljer og vælge den, som passer med din ansøgning.

Bemærk at der er nogler ændringer i forhold til sidste ansøgningsrunde:

 1. Der kan max. indsendes 10 ansøgninger pr. ansøgningsrunde, og heraf må max. 5 være i puljen Musikudgivelser og max. 5 i puljen PR & Markedsføring.
 2. Nodeansøgninger tæller ikke med i de max. 10 ansøgninger pr. ansøgningsrunde.
 3. Koda har vedtaget en ny kulturstrategi, som kan ses her: https://kultur.koda.dk/media/1265/kodas-kulturstrategi-2020-2022.pdf

Bevillingsudvalget vil derfor have fokus i deres bevillinger på de fire indsatsområder, som strategien fremhæver:  

Kønsbalancen, Fremtidens musikbrugere og skabere, talent & elite, eksport & udvikling

Der opfordres derfor til at indsende ansøgninger, der rammer inden for de fire områder.

Støder du på problemer undervejs eller har spørgsmål til ansøgningsmodulet, er du altid velkommen til at rette henvendelse til Musikforlæggernes Sekretariat på hanne@musikforlaeggerne.dk eller ring på 26818892.