Spil Dansk Reglement

Musikforlæggernes bestyrelse og bevillingsudvalg har udarbejdet nogle retningslinier for ansøgning om støtte til Spil Dansk arrangementer.

Link til Spil Dansk reglementet