at Musikforlæggernes medlemmer repræsenterer alle genrer, lige fra klassisk til pop og fra børn til jazz.