Vi støtter op om musikbranchens 2030 mål om større diversitet og ligestilling.

Tydelige kønsbestemte indtægtsforskelle i musikbranchen har fået fem musikorganisationer til sammen at arbejde imod bedre balance frem mod 2030. Med 10 kønsbalancemål går organisationerne for første gang sammen om en fælles indsats for at gøre noget ved den skæve balance, der på mange områder præger musikbranchen. Dansk Artistforbund, DPA, Autor og DKF står bag målsætningen.