Bestyrelses- og Udvalgsposter

Koda’s Bestyrelse:

Ole Dreyer Wogensen

Peter Littauer

Søren Winding

 

Koda’s Musikfagligt Udvalg:

Finn Olafsson

 

Koda’s Båndudvalg:

Lars Sjelle

 

Koda’s kritiske revisor:

Finn Olafsson

Jesper Reginal, suppleant

 

Koda’s Baggrundsgruppe:

Peter Littauer

 

Koda’s Fordelingsplanudvalg:

Ole Dreyer Wogensen

 

NCBs Synkroniseringsarbejdsgruppe:

Mette Zähringer

 

Copydan Tekst & Node:

Tine Birger Christensen, medlem

Jørgen Andresen, suppleant

 

Copydan Arkiv:

Tine Birger Christensen, medlem

Jørgen Andresen, suppleant

 

Dansk Musikstatistik:

Peter Littauer

 

Ophavsret Danmark:

Ole Dreyer Wogensen

 

Spil Dansk Foreningens bestyrelse:

Ole Dreyer Wogensen

 

Musikforlæggernes Bevillingsudvalg:

Ole Dreyer Wogensen

Rasmus Koppelhus

Peter Ødegaard Skovsted

Mette Zähringer

John Aagaard

 

Carl Pris Styregruppe:

Mads Fjelstervang

Jesper Reginal

Laura Littauer

Loui Törnqvist

Hanne Christensen