Bestyrelses- og Udvalgsposter

Koda’s Bestyrelse:

Ole Dreyer Wogensen

Peter Littauer

Tine Birger Christensen

 

Koda’s Musikfagligt Udvalg:

Finn Olafsson

Johan Svitzer

 

Koda’s Båndudvalg:

Jon Madsen

 

Koda’s kritisk revisor:

Kurt Andreasen

 

Koda’s Baggrundsgruppe:

Peter Littauer

 

Koda’s Fordelingsplanudvalg:

Ole Dreyer Wogensen

 

NCBs Synkroniseringsarbejdsgruppe:

Mette Zähringer

 

Copydan Tekst & Node:

Tine Birger Christensen, medlem

Jørgen Andresen, suppleant

 

Copydan Arkiv:

Tine Birger Christensen, medlem

Jørgen Andresen, suppleant

 

Dansk Musikstatistik:

Peter Littauer

 

Ophavsret Danmark:

Ole Dreyer Wogensen

 

Spil Dansk Foreningens bestyrelse:

Ole Dreyer Wogensen

 

Musikforlæggernes Bevillingsudvalg:

Ole Dreyer Wogensen

Finn Olafsson

Laura Littauer

Mads Fjelstervang

Rasmus Koppelhus

 

Carl Pris Styregruppe:

Mads Fjelstervang

Jesper Reginal

Laura Littauer

Hanne Christensen