Bestyrelses- og Udvalgsposter

Koda’s Bestyrelse:

Ole Dreyer

Loui Törnqvist (Valgt af Kodas Generalforsamling)

Søren Winding (Valgt af Kodas Generalforsamling)

Kodas Musikfaglige reference- og ansøgningsudvalg:

Finn Olafsson

ICMP – The International Confederation of Music Publishers

Ole Dreyer

Koda’s kritiske revisor:

Finn Olafsson

Jesper Reginal, suppleant

NCBs Synkroniserings Arbejdsgruppe:

Mette Zähringer

Copydan Tekst & Node:

Loui Törnqvist, medlem

Søren Bechmann, suppleant

Copydan Arkiv:

Loui Törnqvist, medlem

Søren Bechmann, suppleant

Dansk Musikomsætning (Årlig branchestatistik):

Peter Littauer

Dansk Erhverv – diverse politiske udvalg

Ole Dreyer

Spil Dansk Foreningens bestyrelse:

Anders Medum Groth

Musikforlæggernes Bevillingsudvalg:

Laura Littauer

Charlotte Paludan

Jacob “Poe” Stærmose

Sebastian Owens

Lewis Colston

Camp puljen (I samarbejde med DPA)

Steffen Strojeck

Jon Madsen

Musikforlæggernes Kritiske Revisor:

Anders Christensen

Carl Pris baggrundsgruppe:

Hisham Jacob Maroun

Katarina Julie Madsen

Laura Littauer

Ophavsret Danmark:

Ole Dreyer