Om Musikforlæggerne

Musikforlæggerne er brancheorganisation for de professionelle musikforlag i Danmark.
Foreningen blev stiftet i 1931.

Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser af faglig art og at fremme et loyalt og kollegialt samarbejde mellem medlemmerne.

Foreningen kan med bindende virkning for sine medlemmer indgå overenskomster med andre organisationer, der har tilknytning til branchen.

Som medlem kan optages professionelle, seriøst arbejdende musikforlag, som af foreningen anses for at drive almindelig musikforlagsvirksomhed.

Musikforlæggerne er repræsenteret i de ledende organer i CopyDan Tekst & Node og CopyDan Arkiv.

Musikforlæggerne er medlem af Nordisk Musikforlæggerunion og af International Confederation of Music Publishers (ICMP).

Musikforlæggerne er også medlem af Dansk Erhverv.