Bestyrelse & Sekretariat

Musikforlæggernes Bestyrelse 2024-2025

Bestyrelsesleder Ole Dreyer

Foto: Morten Rygaard

Turner Music International / Nordic Music Society NMS

Mail: ole@musikforlaeggerne.dk

Vicebestyrelsesleder Peter Littauer

Foto: Morten Rygaard

Sundance Publishing ApS

Mail: peter@musikforlaeggerne.dk

Bestyrelsesmedlem Mette Zähringer

Foto: Morten Rygaard

Iceberg Publishing

Mail: mette@musikforlaeggerne.dk

Bestyrelsesmedlem Charlotte Paludan

Foto: Morten Rygaard

Edition Wilhelm Hansen

Mail: charlotte@musikforlaeggerne.dk

Bestyrelsesmedlem Laurits Bejder Klausen

Foto: Morten Rygaard

Suppleant til bestyrelsen Johan Lundblad

Foto: Morten Rygaard

Sony Music Publishing Denmark

Mail: johan@musikforlaeggerne.dk

Bestyrelsen 2024-2025

Foto: Morten Rygaard

Sekretariatsleder Hanne Christensen

Foto: Morten Rygaard

Musikforlæggernes Sekretariat:

Lautrupsgade 9, 5. sal, 2100 København Ø
Tlf.: 26 81 88 92
Mail: hanne@musikforlaeggerne.dk

Projektmedarbejder Siw Straarup Weberg

Foto: Morten Rygaard

Musikforlæggernes Sekretariat: 

Lautrupsgade 9, 5 sal, 2100 København Ø

Mail: siw@musikforlaeggerne.dk