Bestyrelse & Sekretariat

Musikforlæggernes Bestyrelse 2022-2023

Bestyrelsesleder Ole Dreyer

Turner Music International / Nordic Music Society NMS

Mail: ole@musikforlaeggerne.dk

Vicebestyrelsesleder Peter Littauer

Sundance Publishing ApS

Mail: peter@musikforlaeggerne.dk

Bestyrelsesmedlem Mette Zähringer

Iceberg Publishing

Mail: mette@musikforlaeggerne.dk

Bestyrelsesmedlem Charlotte Paludan

Edition Wilhelm Hansen

Mail: charlotte@musikforlaeggerne.dk

Bestyrelsesmedlem Laurits Bejder Klausen

Suppleant til bestyrelsen Johan Lindblad

Sony Music Publishing Denmark

Mail: johan@musikforlaeggerne.dk

Bestyrelsen 2022-23

Sekretariatsleder Hanne Christensen

Musikforlæggernes Sekretariat:

Lautrupsgade 9, 5. sal, 2100 København Ø
Tlf.: 26 81 88 92
Mail: hanne@musikforlaeggerne.dk