Code of Conduct

Code of Conduct i forbindelse med musikforlagsaftaler

Et samarbejde mellem komponistforeningerne og Musikforlæggernes medlemmer har resulteret i en række anbefalinger til fremtidens musikforlagsaftaler. Anbefalingerne er samlet i en Code of Conduct, der skal styrke samarbejdet omkring dansk musik, og sikre at alle parter er indforstået med, hvad god aftalepraksis på området indebærer.

Link til Code of Conduct i forbindelse med musikforlagsaftaler

Musikforlæggernes interne Code of Conduct

Musikforlæggerne har udarbejdet en intern Code of Conduct, som alle foreningens medlemmer følger.

Link til Musikforlæggernes interne Code of Conduct