Musikforlæggerne internationalt

Musikforlæggerne er medlem af ICMP, International Confederation of Music Publishers, som er den globale brancheorganisation for musikforlag. ICMP har 70 medlemmer fordelt over hele verden. ICMP arbejder for musikforlagenes kreative og økonomiske interesser, bl.a. ved at værne om ophavsretligt beskyttelse internationalt, fremme et bedre miljø for vores forretning og fungere som et forum for musikforlag verden over.

www.icmp-ciem.org

Musikforlæggerne er ”Friend and Supporter” for de uafhængige musikforlags globale organisation IMPF (Independent Music Publishers Forum)

www.impforum.org

Musikforlæggerne arbejder tæt sammen med de andre nordiske musikforlæggerforeninger i Nordisk Musikforlægger Union (NMU). Én gang om året afholdes der et NMU møde, hvor fælles emner diskuteres.

De andre nordiske musikforlæggerforeninger er: