Bestyrelses- og Udvalgsposter

Koda’s Bestyrelse:

Ole Dreyer Wogensen

Loui Törnqvist

Søren Winding

Kodas Musikfaglige reference- og ansøgningsudvalg:

Finn Olafsson

Koda’s kritiske revisor:

Finn Olafsson

Jesper Reginal, suppleant

Koda’s Baggrundsgruppe:

Peter Littauer

Koda’s Fordelingsplan Udvalg:

Ole Dreyer Wogensen

NCBs Synkroniserings Arbejdsgruppe:

Mette Zähringer

Copydan Tekst & Node:

Loui Törnqvist, medlem

Søren Bechmann, suppleant

Copydan Arkiv:

Loui Törnqvist, medlem

Søren Bechmann, suppleant

Dansk Musikstatistik:

Peter Littauer

Ophavsret Danmark:

Ole Dreyer Wogensen

Spil Dansk Foreningens bestyrelse:

Ole Dreyer Wogensen

Musikforlæggernes Bevillingsudvalg:

Loui Törnqvist
Anders Fredslund-Hansen
Jacob ’Poe’ Stærmose
Laurits Bejder Klausen
Mette Zähringer

Musikforlæggernes Kritiske Revisor:

Christian Rosén

Carl Pris Styregruppe:

Laura Littauer

Michael H. Andersen

Anne Dueholm Jacobsen

Hanne Christensen