Medlemsfordele i Musikforlæggerforeningen

Som medlem af Musikforlæggerne får du også en del medlemsfordele:

Forhandling og repræsentation
Musikforlæggerne repræsenterer medlemmerne ved at sidde i bestyrelsen hos Koda, Copydan Tekst & Node, Copydan Arkiv og Spil Dansk Foreningen. Vi forhandler aftaler og retningslinier på plads for vore medlemmer, bl.a. aftale med Danmarks Radio om lejemateriale og aftale med Copydan Tekst & Node om andel til originalforlag af kopierede sange, samt de aftaler som KODA/NCB indgår med kunderne.

Lobbyisme og politisk arbejde
Musikforlæggere arbejder for at synliggøre og styrke musikforlagenes rolle i branchen. Dette sker dels ved møder med andre brancheorganisationer, via medlemskabet af Ophavsret Danmark samt i Kulturministeriet. Desuden er Musikforlæggerne altid repræsenteret på SPOT, Det Politiske Folkemøde på Bornholm samt Kulturmødet på Mors, samt en række udenlandske messer og branchemøder.

Professionel udvikling
Musikforlæggerne tilbyder at betale 50% af deltagergebyret for deltagelse i Promus Publishing Academy kurser.
Musikforlæggerne arrangerer en gang om året et 2 dages seminar med forskellige oplægsholdere, som medlemmerne gratis kan deltage i.
Medlemmer kan søge støtte til brancherelevant videreuddannelse.

Kommunikation
Musikforlæggerne kommunikerer med omverdenen via hjemmeside, nyhedsbrev og Facebook. Sekretariatet behandler henvendelser fra dem, der ønsker at bruge medlemmernes musik, giver vejledning i spørgsmål om ophavsret, og forbinder potentielle brugere med de relevante rettighedshavere.

NMU
Musikforlæggerne har et tæt samarbejde med musikforlæggerforeningerne i de andre nordiske lande og mødes en gang årligt for at diskutere fælles problemstillinger for musikforlæggere i de Nordiske Lande. Medlemmerne af Musikforlæggerforeningen kan gratis deltage i møderne, når de hvert fjerde år afholdes i Danmark.

ICMP
Musikforlæggerne er medlem af den internationale musikforlæggerforening ICMP, som arbejder aktivt med at tale musikforlæggernes sag, bl.a. via lobbyisme i EU og USA. Musikforlæggerne deltager i ICMPs løbende møder for at påvirke beslutninger, der vedrører musikforlæggere i overensstemmelse med vores medlemmers interesser. ICMP er en væsentlig videns database for vort internationale arbejde.

Carl Prisen

Musikforlæggerne står bag Carl Prisen, som er et årligt prisshow afholdt første gang i 2013. Her hædres komponister, sangskrivere og tekstforfattere i hele 14 kategorier. Medlemmer af Musikforlæggerne har mulighed for at indstille forlagets værker til Carl Prisen, Musikforlæggernes Ærespris, samt modtager to billetter til prisshowet. Læs mere om Carl Prisen her.