Musikforlæggernes seminar tirsdag d. 3. september 2024

Musikforlæggernes seminar 2024 afholdes tirsdag d. 3. september i Holte.

Vi har nu åbnet for tilmeldinger til vores gratis årlige seminar for alle forlagsmedlemmer af Koda, som samtidig er Forlagssalon #10. Vi tager emner op, som er interessante for musikforlæggere at debattere og lære nyt om. Seminaret er heldags og starter kl 9, og afsluttes med netværksmiddag om aftenen. Tilmelding og spørgsmål rettes til Hanne Christensen hanne@musikforlaeggerne.dk, gerne inden sommerferien, eller senest den 16. august. Der er et begrænset antal pladser.

Der vil være oplæg og debat om diversitet og generationsforskellene i musikbranchen. Vi inviterer tre oplægsholdere, bl.a. Julia Lahme (Etnolog, trendforsker, forfatter, kommunikatør m.m.) til at tale om forskelle og forståelse imellem generationer. En problematik vi møder i branchen hver dag. 

 

Om eftermiddagen vil vi blive opdateret på pengestrømme og licensering af vores rettigheder. Her får vi besøg af Polaris Hub’s ledelse, der bl.a. står for al licensering af Koda’s, Teosto ’s og Tono’s  repertoire i Europa og andre territorier. Andet oplæg kommer fra USA’s mekaniske licenseringsselskab (NCB i USA) – The MLC. Vores indtægter er steget siden The MLC blev stiftet af regeringen i Washington under Trump. Hvordan kan vi optimere betalingerne fra USA og hvordan sikrer vi at vores værker er korrekt registreret og hvordan fungere Mechanicals i USA? Vi byder velkommen til Indi Chawla (head of International Relations) fra The MLC

 

Læs mere om oplægsholderne og find det fulde program for seminaret her. 

 

Følg også med på Musikforlæggernes SoMe, hvor der løbende vil komme informationer. 

Linked In

Facebook