Musikforlæggernes vejledende tarif for §18 udgivelser

Musikforlæggerne har et vejledende tarifblad for tryk af noder, akkorder og sangtekster i undervisningsantologier, de såkaldte §18 udgivelser. Tarifbladet reguleres hvert år efter oktober måneds nettoprisindeks og gælder for både fysiske og digitale udgivelser.

Link til det gældende tarifblad