Ny handleguide skal hjælpe musikbranchen med et mere professionelt arbejdsmiljø

En respektfuld og professionel arbejdskultur i musikbranchen. Det er visionen for Trygt Rum Netværket, der er gået sammen om en handleguide, der skal hjælpe med at etablere klare rammer og retningslinjer i en branche, hvor grænserne mellem det personlige og det professionelle kan være flydende. 

Handleguide til en respektfuld og professionel arbejdskultur i musikbranchen er en ny publikation, der skal bidrage til at skabe et respektfuldt og professionelt arbejdsmiljø i musikbranchen.

Branchens udfordringer er hverken nye eller udokumenterede. En rapport fra 2022 viste at hele 64% kvinder og 44% af mænd i musikbranchen har oplevet grænseoverskridende adfærd eller seksuel chikane*. 

Tallene taler deres klare sprog: Der er behov for en kulturændring i vores arbejdsmiljø. Vi vil gøre det lettere for alle at navigere trygt og værdigt i en branche, hvor grænsen mellem det professionelle og det private ofte flyder sammen. For at lykkes, er vi nødt til at udfordre gamle vaner og indgroede holdninger, der tilsammen udgør strukturelle stopklodser.”, siger Tobias Stenkjær, forperson i DPA, der er en af de 15 organisationer i Trygt Rum Netværket. 

Respekt er alles ansvar

Alle har et ansvar for at fremme en mere ansavrlig musikbranche, hvor respekten for hinanden er i centrum, og hvor kreativiteten kan trives. I arbejdet med at omsætte vision til handling har Trygt Rum Netværket udvilket seks samværsprincipper, der gælder for alle medlemsorganisationer i netværket.
 
Trygt Rum Netværkets samværspricipper: 
  • Hav respekt for personlige grænser
  • Vær professionel
  • Tag ansvar for dine egne handlinger
  • Respekter og anderkend forskelligheder
  • Vær inkluderende 
  • Grib ind
 

Marianne Lewandowski. næstforperon i Dansk Artisk Forbund, der også er en del af Trygt Rum Netværket, udtaler: 
Vi må alle sammen engarere os i at skabe en forandring ved at indarbejde disse principper i vores daglige arbejde. I Trygt Rum Netværket har vi gjort os nogle tanker om, hvordan det skal være at arbejde i musikbranchen. Og med handleguiden gør vi tankerne mere konkrete. Og det er netop det, der er vigtigt – at skabe konkrete ændringer i hverdagen. Fordelen ved retningslinjer er, at vi helt naturligt bliver mere opmærksomme på vores egen og andres adfærd og har en fælles forståelse for, hvordan vi ønsker det skal være at arbejde i musikbranchen.”

Trygt Rum Netværket

Handleguiden er udvilket af Trygt Rum Netværket, der består af 15 organisationer fra musikbranchen med et fælles ønske om at forebygge grænseoverskridende adfærd og fremme et hensynsfuldt og professionelt arbejdsmiljø. Gennem viden og konkrete værktøjer vil netværket skabe bedre betingelser og øget tryghed i musikbranchen. 
i 2023 åbnede netværket den anonyme telefonlinje, Trygt Rum, hvor alle fra musik- og kulturbranchen kan dele deres oplevelser og få styr på følelser, rettigheder og mulighederne for videre hjælp. 

Eksternt review

Trygt Rum Netværkets handleguide til en respekltfuld og professionel arbejdskultur er udvilket med faglig sparring fra Lynn Roseberry, Ph.D. og CEO, On the Agenda.
 

Få mere information: 

Du kan læse handleguiden lige her og finde Trygt Rums hjemmeside her